Rok prezydencji KIRP w porozumieniu zawodów zaufania – podsumowanie osiągnięć

Po roku aktywności radcowie prawni przekazali prezydencję w porozumieniu zawodów zaufania lekarzom. W ciągu 12 miesięcy działalności KIRP na czele OPSZZP udało się osiągnąć założone cele i zbudować solidne fundamenty do dalszego rozwoju tej organizacji.

Ogólnopolskie Porozumienie Zawodów Zaufania Publicznego to stosunkowo młoda, działająca od 2 lat organizacja. Celem jej utworzenia było stworzenie przestrzeni do współpracy i promowania zawodów zaufania publicznego w Polsce. W tej chwili do porozumienia należy kilkanaście samorządów zawodowych.

5 października 2023 nastąpiło uroczyste przekazanie prezydencji w OPZZP. Włodzimierz Chróscik, prezes KRRP oraz Agnieszka Gajewska-Zabój, Sekretarz KRRP przekazali prezydencję przedstawicielom samorządu lekarskiego: Mateuszowi Kowalczykowi, wiceprezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Grzegorzowi Wronie – sekretarzowi samorządu lekarskiego w Polsce.

To był dobry, owocny rok. Mimo niełatwego otoczenia społeczno-politycznego wiele osiągnęliśmy. Wypracowaliśmy w ramach Porozumienia kilka wspólnych stanowisk, zorganizowaliśmy udaną konferencję ekspercką i cieszący się dużą popularnością piknik rodzinny, w którym udział wzięło ponad 5000 osób. Uruchomiliśmy stronę internetową Porozumienia, która stanowi bazę wiedzy na temat zrzeszonych samorządów oraz prezentuje najważniejsze aktualności z działania Porozumienia. Porównując ten rok z rokiem poprzednim, można bez wątpliwości powiedzieć, że nabraliśmy rozpędu i wiele przedsięwzięć zakończyliśmy z sukcesem – podsumowuje Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Pierwsze działania zostały zrealizowane już na początku radcowskiej prezydencji. W listopadzie 2022 roku, OPSZZP podjęło wspólne stanowisko, w którym wyraziło głęboki żal i stanowczy sprzeciw wobec jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy kierowanej w stosunku do wszystkich przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. To działanie było reakcją na wstrząsającą śmierć komornik sądowej Ewy Kochańskiej.

W kolejnych miesiącach organizacje działające w porozumieniu jeszcze kilkukrotnie występowały ze wspólnym apelem lub stanowiskiem – w związku z zagrożeniami wobec różnych samorządów zawodów zaufania. Sukcesem zakończyły się działania OPSZZP w sprawie zmiany przepisów o biegłych rewidentach. Po krytyce m.in. ze strony pozostałych zawodów zaufania, rząd wycofał się z procedowania kontrowersyjnych przepisów, które miały naruszać tajemnicę zawodową i podważać fundamenty zawodu biegłego rewidenta.

Porozumienie zawodów zaufania za czasów prezydencji KIRP zabierało głos zawsze, gdy któremuś z samorządów groziło naruszenie jego integralności lub fundamentów wykonywania zawodu np. tajemnicy zawodowej. W tej ostatniej, budzącej wiele emocji kwestii, OPSZZP zabierał publicznie głos aż dwukrotnie: w lipcu i sierpniu 2023 roku. W tym drugim przypadku wiązało się to ze skandalicznym naruszeniem tajemnicy lekarskiej przez Ministra Zdrowia, Adam Niedzielskiego, o czym informowały media w całym kraju.

Ale działalność OPSZZP w ostatnim roku to nie stanowiska i apele do polityków i legislatorów. Na większą niż kiedykolwiek skalę, udało się połączyć zawody zaufania w działaniach na rzecz promocji naszych zawodów. Na finiszu naszej prezydencji w Warszawie zorganizowana została po raz pierwszy w historii Konferencja Zawodów Zaufania Publicznego, w której udział wzięli przedstawiciele kilkunastu różnych zawodów zaufania.

Osią tego wydarzenia było podsumowanie dotychczasowych działań oraz dyskusja o wyzwaniach, problemach i szansach, które stoją przed zawodami zaufania publicznego w Polsce. W konferencji „Zawody zaufania publicznego: etyka, autonomia i społeczna odpowiedzialność” zorganizowanej przez Krajową Izbę Radców Prawnych udział wzięło kilkadziesiąt osób – a kilkaset śledziło jej przebieg online. Po raz pierwszy w takiej formule, przedstawiciele kilkunastu środowisk spotkali się, aby wymienić się doświadczeniami i pomysłami na wspólne działania i lepszą niż dotąd promocję zawodów zaufania w społeczeństwie. W wydarzeniu wzięli udział radcowie prawni, lekarze, doradcy podatkowi, kuratorzy sądowi, lekarze weterynarii, rzecznicy patentowi, komornicy, inżynierowie budownictwa, urbaniści, diagności laboratoryjni i biegli rewidenci. Kontekstem dyskusji były pojawiające się co jakiś czas plany i projekty likwidacji poszczególnych samorządów – lub ich łączenia.

Samorządy zawodowe są niewygodne dla władzy. Politycy nie lubi się dzielić z innymi władzą, a samorządność opiera się właśnie na tym, że nasze zawody mają autonomię i są niezależne od polityków. Działamy na rzecz obywateli, a nie władzy – powiedziała Jolanta Przygońska, prezes Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów.

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyła się debata o sposobach promocji zawodów zaufania w społeczeństwie.

Wielu Polaków ma problem z definicją zawodu zaufania publicznego. Zdarzają się również pomyłki – jako zawód zaufania traktowane są profesje, które nimi nie są np. politycy czy księża. Taka płynność definicji zawodu zaufania powoduje, że trudniej jest nam budować odpowiedni wizerunek w społeczeństwie. Inna trudność: wszyscy świadczymy usługi, które mają wysokospecjalistyczny charakter – dlatego czasem ciężko jest zrozumieć klientowi jakie konkretnie korzyści, czy produkt otrzymuje w ramach współpracy – tłumaczyła w niej Agnieszka Gajewska-Zabój, Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych.

Wielkim sukcesem była również organizacja II Pikniku Zawodów Zaufania w Warszawie. Dzięki słonecznej pogodzie oraz licznym atrakcjom przygotowanym przez 11 samorządów zawodów zaufania, przez miasteczko „zaufanych” jednego dnia przewinęło się ponad 5000 osób w każdym wieku. Piknik swoim patronatem objął Prezydent m.st. Warszawy – Rafał Trzaskowski.

Warszawa zawsze z pełną mocą wspiera takie inicjatywy, ponieważ samorząd zawodowy i samorząd terytorialny to brat i siostra. Dzięki zawodom zaufania publicznego możemy czuć się bezpiecznie, czuć, że ktoś stoi po naszej stronie i czuć, że nasze interesy są właściwie reprezentowane – mówił podczas pikniku wiceprezydent stolicy, Tomasz Bratek.

Inicjatywa jest bardzo cenna, ponieważ nie tylko pozwala na pokazanie zawodów zaufania publicznego społeczeństwu i uświadomienie, jak często ma okazję do styczności z nimi na co dzień, ale co więcej, pozwala na integrację pomiędzy tymi zawodami. Miło się obserwuje taki widok, gdy podczas pikniku komornicy odwiedzają stoisko pielęgniarek, a weterynarze spotykają się z inżynierami budownictwa. Przedstawiciele wszystkich zawodów gościli też u nas, w namiocie radców prawnych – mówi radca prawny Tomasz Palak, członek Komisji Promocji Zawodu KRRP.

Znaczącym elementem starań radców prawnych podczas prezydencji było także uruchomienie strony internetowej zaufani.org. W ten sposób, Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania zyskało swoje miejsce w przestrzeni internetu. Na stronie łatwo można odnaleźć informacje o wszystkich samorządach wchodzących w skład porozumienia oraz relacje z wydarzeń i aktywności zrealizowanych przez zawody zaufania.

 

Prezydencję radców prawnych w OPSZZP podsumowują Mariusz Dobrzeniecki (Polska Izba Inżynierów Budownictwa) oraz Mateusz Józef Chmielarz (Sekretarz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Obecność zawodów zaufania publicznego w świadomości społeczeństwa to wyzwanie, z którym wspólnie musimy sobie poradzić. Uważam, że praca jaka została wykonana podczas przewodnictwa Krajowej Izby Radców Prawnych daje poważne i solidne podwaliny pod dynamiczny rozwój tej ważnej inicjatywy. To właśnie intensyfikacja tych działań zakończona powstaniem strony internetowej i przeprowadzeniem konferencji OPSZZP pozwala mieć nadzieję, że wspólne wysiłki odniosą sukces i uda się zbudować silną i stabilną pozycję zawodów zaufania publicznego w społeczeństwie.

Mariusz Dobrzeniecki, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Wśród sygnatariuszy deklaracji powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, która została podpisana 23 czerwca 2021 r., była Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. Ostatnie dwa lata to intensywny czas rozwoju współpracy samorządów zawodowych w ramach OPSZZP.

Z satysfakcją przyjmujemy realizację podstawowego celu Porozumienia, którym było stworzenie płaszczyzny współdziałania samorządów zawodowych wobec podmiotów władzy publicznej, opinii społecznej w sprawach istotnych dla obywateli, samorządów zawodowych i ich członków.

Podczas konferencji OPSZZP, pikniku Zaufanych mamy szansę nie tylko zacieśniać naszą współpracę, ale także promować nasze zawody w przestrzeni publicznej, wymieniać się opiniami oraz wypracowywać wspólnie rekomendacje. Z perspektywy diagnostów laboratoryjnych kluczowymi obszarami są te związane z systemem opieki zdrowotnej oraz procesem stanowienia prawa. Z zaangażowaniem włączyliśmy się w analizę kwestii tajemnicy zawodowej – podstawowej wartości, a także fundamentalnego obowiązku osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Jako OPSZZP potrafiliśmy zająć wspólne stanowisko, które mamy nadzieję, będzie przyczynkiem do wspólnej walki o autorytet i jakość zawodów zaufania publicznego. 

Jestem przekonany, że kolejne lata zaowocują dalszą integracją naszych środowisk zawodowych, współpracą oraz podejmowaniem wspólnych inicjatyw.

Mateusz Józef Chmielarz, Sekretarz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Zobacz także