Otwarcie Roku Prawniczego 2023 w Londynie

W dniach 1-2 października 2023 r. Przewodniczący Komisji Zagranicznej KRRP – r. pr. Piotr Chrzczonowicz – uczestniczył w Londynie, na zaproszenie Towarzystwa Prawniczego Anglii i Walii oraz Adwokatury Anglii i Walii, w wydarzeniach związanych z uroczystością Otwarcia Roku Prawniczego (Opening of the Legal Year).

Tradycja inauguracji Roku Prawniczego sięga średniowiecza i łączy się z religijną praktyką sędziów modlących się o łaskę mądrości w rozstrzyganiu spraw i wydawaniu sprawiedliwych decyzji. Centralnym elementem uroczystości, gromadzącej różnych przedstawicieli świata prawniczego nie tylko ze Zjednoczonego Królestwa, występujących w ich ceremonialnych bądź urzędowych strojach, jest nabożeństwo w Westminster Abbey pod przewodnictwem Dziekana Opactwa, z udziałem m.in. Lorda Kanclerza i Głównego Sędziego, mających podczas tego nabożeństwa swoje czytania.

Nabożeństwo poprzedza procesja sędziów przybywających do opactwa z Royal Courts of Justice. Wśród honorowych gości biorących udział w nabożeństwie, a następnie w przyjęciu organizowanym przez Lorda Kanclerza w Westminster Hall, znajdują się – poza sędziami, wyższymi urzędnikami sektora wymiaru sprawiedliwości, ministrami i znamienitymi reprezentantami świata prawniczego Zjednoczonego Królestwa, także przedstawiciele innych jurysdykcji, w tym prawnicy reprezentujący różne samorządy krajowe czy międzynarodowe organizacje prawnicze. Otwarcie Roku Prawniczego Anglii i Walii w bieżącym roku zbiegło się z wprowadzeniem na urząd Głównego Sędziego (Chief Justice) po raz pierwszy w tej roli w historii tego urzędu, której początki sięgają XIII w. – sędzi Sue Lascelles Carr (Dame Sue Lascelles Carr).

Merytoryczna część obchodów Otwarcia Roku Prawniczego objęła debatę prezesów samorządów i międzynarodowych organizacji prawniczych, która odbyła się 1 października br. w siedzibie The Honourable Society of Gray’s Inn, a także seminarium z udziałem przedstawicieli sądownictwa i samorządów prawniczych różnych krajów, które odbyło się 2 października br. w siedzibie The Law Society of England and Wales. W debacie poprowadzonej przez Nicka Vineall’a KC (Prezesa Adwokatury Anglii i Walii), w której głównymi panelistami byli: Panagiotis Perakis (Prezydent CCBE), Sheila Webster (Prezydent Towarzystwa Prawniczego Szkocji), Yakubu Chonoko Maikyau (Prezydent Adwokatury Nigerii) oraz Victor Dawes (Prezes Adwokatury Hongkongu), zwrócono szczególną uwagę na problematykę niezależności prawników we współczesnym świecie, w różnych jurysdykcjach, i jej zagrożeń, a także na potrzebę wprowadzenia wiążącego instrumentu prawnego zapewniającego odpowiednie gwarancje dla autonomii i niezależności profesji prawniczych, umożliwiającego respektowanie i ochronę tych wartości, które są fundamentalne dla istnienia i wykonywania zawodu prawnika.

Z kolei, podczas prowadzonego przez Nicka Emmerson’a (Wiceprezesa Towarzystwa Prawniczego Anglii i Walii) seminarium z udziałem przedstawicieli sądownictwa i samorządów prawniczych różnych krajów, którego prelegentami byli: Dhananjay Chandrachud (Główny Sędzia Indii), Jennifer Swallow (przedstawicielka Lawtech UK), Matthew Lavy KC oraz Lisa Sam (Wiceprezydent Towarzystwa Prawniczego Singapuru), uwagę skupiono na problematyce aktualnych wyzwań dotyczących wykorzystywania przez prawników i w wymiarze sprawiedliwości technologii, w tym sztucznej inteligencji (AI). Innowacje technologiczne i szybkie tempo postępu w dziedzinie technologii inspirują do poszukiwania najlepszych rozwiązań dla organizacji pracy prawniczej i dla wymiaru sprawiedliwości, wyznaczając kierunki modernizacji tych obszarów i tym samym dając nadzieję na poszerzenie dostępności do usług prawnych i do wymiaru sprawiedliwości w społeczeństwach, a także na podniesienie ich efektywności. Jednak oprócz określonych szans, rozwój nowych technologii stwarza także przestrzeń, w której pojawiać się mogą różne zagrożenia, dotykające zwłaszcza podstawowych praw człowieka. To z kolei wymaga kreacji przemyślanych, odpowiednich instrumentów prawnych o charakterze gwarancyjnym i ochronnym, pozwalających na osiągnięcie wysokiego standardu bezpieczeństwa funkcjonowania w świecie, do którego nowe technologie nieodwracalnie wkroczyły i są w nim nieodzowną codziennością.

Znaczącą wartością wydarzeń w ramach Otwarcia Roku Prawniczego była również możliwość wielu rozmów kuluarowych z ich uczestnikami, nie tylko na tematy, które dominowały w dyskusjach oficjalnych. Wspólne rozmowy pozwalające na wymianę myśli czy doświadczeń pokazały, z jak wieloma analogicznymi problemami i troskami mierzymy się jako prawnicy, bez względu na kraj pochodzenia i bez względu na to, gdzie znajduje się centrum naszej aktywności zawodowej.

r.pr. Piotr Chrzczonowicz, Przewodniczący Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie

Zobacz także