Rozpoczęła się XV edycja konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza XV edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Do udziału w konkursie mogą zostać zgłoszeni radcowie prawni i aplikanci radcowscy, którzy wyróżnili się bezinteresowną działalnością na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych lub grup osób dotkniętych klęskami. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 kwietnia na adres kirp@kirp.pl.

Konkurs „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” jest organizowany dorocznie przez samorząd radcowski i cieszy się wielką popularnością w środowisku. Od tego roku zmianie ulega jednak formuła konkursu – teraz odbędzie się w dwóch etapach, a nie jak dotychczas w jednym.

W pierwszym etapie radcy prawni, aplikanci radcowscy, organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, środowiska prawnicze i inne podmioty wskazane w regulaminie konkursu mogą zgłaszać do kapituły konkursu kandydatów spośród radców prawnych i aplikantów danej okręgowej izby w terminie do 30 kwietnia 2023 r.

W skład kapituły konkursu wchodzą radcowie prawni, członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych: Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Maciej Bobrowicz, Weronika Filiks, Alicja Juszczyk, Gabriela Krajczewska, Jan Łoziński oraz Teresa Żurowska. Weryfikacja zgłoszeń przez kapitułę będzie odbywać się w terminie 2 maja–12 maja. Lista osób nominowanych zostanie ogłoszona 16 maja.

Następnie kapituła dokona oceny nominowanych w konkursie i wybierze laureatów konkursu w kategorii 1 – „Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”. Laureaci konkursu otrzymają tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.

Ważnym dodatkowym elementem konkursu jest głosowanie internetowe w Kategorii 2 – „Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”. Laureat zostaje wyłoniony spośród nominowanych w konkursie w wyniku głosowania internetowego przeprowadzonego za pośrednictwem strony internetowej https://krysztaloweserce.kirp.pl/. Udział w głosowaniu może wziąć każdy. Rozpocznie się ono 16 maja, w dniu ogłoszenia listy nominowanych. Głosować będzie można do 30 maja.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest podczas posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych 2 czerwca 2023 r. w Warszawie. Formuła uroczystości wręczenia nagród zostanie dostosowana do sytuacji epidemicznej. Na wszelkie pytania dotyczące konkursu odpowiada Organizator pod adresem: kirp@kirp.pl.

Konkurs został stworzony w celu realizacji idei nagradzania tych radców prawnych i aplikantów radcowskich, których wyjątkowa praca i bezinteresowna pomoc została dostrzeżona przez innych. Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który wyróżnia się bezinteresowną działalnością na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, lub grup osób dotkniętych klęskami, w szczególności:

1)    nieodpłatnie wykonuje pomoc prawną;

2)    zajmuje się działalnością społeczną i dobroczynną;

3)   bierze udział w programach edukacyjnych, szkoleniowych lub zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o prawie;

4)    zajmuje się działalnością na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej;

5)    cieszy się szczególnie dobrą opinią społeczności lokalnej, w której zamieszkuje i wykonuje zawód.

Zachęcamy do udziału w konkursie i zgłaszania kandydatów, który wykazali się aktywnością w działalności pro bono. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Krajowa Izba Radców Prawnych, ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa lub elektronicznie na adres: kirp@kirp.pl.

 

W załączeniu regulamin konkursu oraz załączniki konieczne do przesłania zgłoszenia.

Zobacz także