XXV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej rozstrzygnięty!

15 kwietnia 2023 w Poznaniu odbył się XXV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej. W jury zasiadali wybitni przedstawiciele ogólnopolskiej palestry oraz profesorowie nauk prawnych. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentował Zbigniew Tur, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Poziom zmagań krasomówczych okazał się bardzo wysoki.

W jubileuszowym XXV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland rywalizowali zwycięzcy Lokalnych Konkursów Krasomówczych wyłonieni w rozgrywkach przeprowadzonych w 14 miastach w całej Polsce. Uczestnikiem mógł pozostać student prawa bądź administracji, z wyłączeniem studentów I roku studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich. Oceną zmagań konkurentów zajęły się wybitne osobistości w dziedzinie prawa: Sędzia Sądu Najwyższego oraz senior Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA prof. dr hab. Paweł Wiliński, Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną Sędzia dr Michał Laskowski, Prezes Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” Prokurator Katarzyna Kwiatkowska, Sędzia Sądu Okręgowego Sędzia Igor Tuleya, Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, prof. dr hab. Maciej Gutowski, prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski, prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska, Przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Mecenas Zbigniew Tur, Prezes Rady Izby Notarialnej w Poznaniu Notariusz dr Andrzej Rataj oraz Przedstawiciel Krajowej Rady Komorniczej Komornik Marek Jessa.

Na uczestników czekało wymagające zadanie wcielenia się w rolę oskarżyciela, obrońcy bądź pełnomocnika i wygłoszenie mowy przed sądem I instancji. W drodze losowania wyłoniono zarówno kazus jak i konkretną rolę procesową. Kazusy dotyczyły jednej z trzech gałęzi prawa: cywilnego, karnego lub administracyjnego. Przedmiotem oceny jury pozostawała nie dłuższa niż 10-cio minutowa mowa uczestnika. Każda ze stron miała również możliwość 3-minutowej repliki na przemowę konkurenta. Jury oceniało głównie poprawność kwalifikacji prawnej, argumentację, retorykę, logikę uzasadnienia a także kulturę języka i ogólne wrażenie. W wyniku intensywnych obrad jury wyłoniło trzech laureatów. Pierwsze miejsce zajął Kosma Łyczewski z Poznania, laureaci drugiego i trzeciego miejsca to Bartosz Niewiadomski z Katowic i Piotr Brodowski z Olsztyna.

Zobacz także