Ruszają zapisy na zajęcia specjalizacyjne dla aplikantów radcowskich

W poniedziałek 22 sierpnia na platformie szkoleniowej e-kirp.pl rozpoczną się zapisy na zajęcia specjalizacyjne dla aplikantów radcowskich poświęcone prawu nowych technologii oraz prawom człowieka.

Zajęcia specjalizacyjne są przeznaczone dla aplikantów radcowskich ze wszystkich okręgowych izb radców prawnych. Spotkania będą odbywały się na platformie szkoleniowej e-kirp.pl co najmniej raz w miesiącu, częściowo w formule wykładowej a częściowo warsztatowej przy wykorzystaniu kazusów. Każdy z cyklów będzie trwał sześć miesięcy i zakończy się seminarium, konferencją, forum dyskusyjnym lub innym wydarzeniem podsumowującym właściwym dla realizacji celów zajęć, które zostały zaplanowane jako uzupełnienie i rozwinięcie aplikacji radcowskiej. Wykładowcy to doświadczeni prawnicy – uznani specjaliści i niewątpliwe autorytety w swoich dziedzinach.

Prawo nowych technologii

Cykl zajęć poświęconych prawu nowych technologii przeprowadzi Agnieszka Wachowska – radca prawny, partner w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii, prawa autorskiego i cyberbezpieczeństwa. Wykładowczyni z zakresu prawa IT, prawa nowych technologii oraz umów IT na studiach podyplomowych Polskiej Akademii Nauk, a także na aplikacji radcowskiej w OIRP w Warszawie. Członkini zespołów roboczych Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz grup roboczych powołanych przez Urząd Zamówień Publicznych. Wyróżniona indywidualnie w rankingu Chambers w kategorii TMT oraz Legal 500 jako Next Generation Partner w kategorii TMT.

W czasie zajęć zostaną poruszone m.in. zagadnienia ochrony prawnej programów komputerowych, cyberbezpieczeństwa, wyzwań prawnych i etycznych związanych z wykorzystaniem AI, digitalizacji procesów, usług Blockchain, podpisu elektronicznego oraz elektronizacji postępowań.

Prawa człowieka

Zajęcia cyklu poświęconego prawom człowieka będzie prowadził Mirosław Wróblewski – radca prawny, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy KRRP. Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony praw człowieka, w szczególności w zakresie ochrony prywatności, ochrony danych osobowych, prawie konstytucyjnym, prawie Unii Europejskiej oraz niektórych aspektach prawa nowoczesnych technologii. Ekspert w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących ochrony praw człowieka. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego oraz Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Ekspert INPRIS w projektach badawczych i szkoleniowych dotyczących Karty Praw Podstawowych UE.

Spotkania z aplikantami poświęcone będą m.in. sztucznej inteligencji w kontekście szans i wyzwań dla praw człowieka, dostępowi służb do danych telekomunikacyjnych i internetowych, ochronie danych osobowych w monitoringu wizyjnym oraz standardom niezawisłości sędziowskiej w świetle orzecznictwa TSUE i ETPC, a także roli i funkcjom procedury prejudycjalnej przed TSUE w zapewnieniu ochrony praw człowieka.

Zobacz także