Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Majowo-czerwcowy numer „Radcy Prawnego” jest już dostępny w internecie. A jako że kwiecień i maj upłynęły pod znakiem kolejnej odsłony naszej kampanii promocji zawodu radcy prawnego – w temacie numeru podsumowujemy trzy edycje kampanii i wyjaśniamy, po co kolejny rok z rzędu promujemy nasz zawód i czy przynosi to oczekiwany efekt.

W tym numerze „Radcy” oceniamy także akcję promującą aplikację radcowską – „Tydzień Akademicki – radca prawny na Twojej uczelni”, przeprowadzoną w kwietniu w ponad 20 szkołach wyższych. Miło nam poinformować, że cieszyła się ona wielkim zainteresowaniem. Równie cenne są merytoryczne spotkania z młodymi przedstawicielami zawodu. W maju Krajowa Izba Radców Prawnych zorganizowała VIII Forum Młodych Radców Prawnych, które ponownie było okazją do debaty nad takimi tematami, jak rozwój samorządu, promocja zawodu radcy prawnego, czy promocja usług radcy w mediach społecznościowych. Zachęcamy do przeczytania relacji z tego spotkania.

Ponadto w numerze analizujemy kondycję dyscyplinarną naszego samorządu z punktu widzenia Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego. Zdaniem Gerarda Dźwigały w ostatnich latach odsetek nieprawidłowości jest relatywnie taki sam, jak kiedyś.

Dobrą wiadomością, choć nie do końca nas satysfakcjonującą, jest także rozporządzenie ministra sprawiedliwości, zrównujące stawki pełnomocników świadczących pomoc prawną z urzędu ze stawkami pełnomocników z wyboru. Nowe, korzystniejsze stawki wchodzą w życie już 5 czerwca. Samorząd radcowski nie ustaje jednak w staraniach, aby wynagrodzenie za wykonywaną przez profesjonalnych pełnomocników pracę zostało urealnione i uwzględniało rzeczywisty nakład pracy czy ponoszony ciężar odpowiedzialności. Rozmowy na ten temat z ministrem sprawiedliwości będą nadal prowadzone.

Tymczasem kontynuujemy w „Radcy” cykl, w którym analizujemy procedurę cywilną i pułapki, jakie w tych przepisach czyhają na pełnomocników. SSO Grzegorz Karaś tym razem podpowiada, jak skutecznie złożyć wniosek dowodowy i dowody z dokumentów papierowych i elektronicznych w postępowaniu cywilnym.

Zachęcamy do przeczytania także pozostałych, równie ciekawych artykułów, m.in. o:

  • projekcie dotyczącym prowadzenia działalności nierejestrowanej, który ma szansę uzdrowić tę instytucję,
  • różnicy pomiędzy grafologią i kryminalistycznymi badaniami pisma oraz o ich zastosowaniu,
  • korzystnej dla kredytobiorców uchwale Sądu Najwyższego,
  • raporcie o dostępnych na rynku programach do prowadzenia kancelarii,
  • stowarzyszeniu posługaczy publicznych w XIX w.

Polecamy także ciekawe rozmowy: z Ewą Hofmańską, prezeską Fundacji Sunflowers, prowadzącej projekt, którego celem jest pomoc w ściganiu i osądzeniu zbrodni popełnionych w Ukrainie, a także z naszym kolegą Wiesławem Kujdą z OIRP w Rzeszowie, który dzieli swój czas między kancelarię i… winnicę.

W internetowym „Dodatku dla Aplikantów” podsumowujemy egzamin radcowski 2024. I choć w dniu publikacji artykułu nie ma jeszcze oficjalnych informacji o wynikach egzaminu ze wszystkich komisji egzaminacyjnych w kraju – na podstawie wyników cząstkowych można stwierdzić, że zdający poradzili sobie z egzaminem bardzo dobrze i zdecydowana większość z nich uzyskała wynik pozytywny.

Najnowszy numer można znaleźć tutaj.