Sędzia dr Tomasz Kałużny „Ambasadorem Mediacji”

Dr Tomasz Kałużny – sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku, został zwycięzcą IV edycji konkursu „Ambasador Mediacji”. Kolejne miejsca zajęli: Dorota Stawicka-Moryc – sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Anna Zabrzuch – zawodowy mediator oraz radcy prawni – Bernadeta Szkudlarek i Adama Puchalski.

Dr Tomasz Kałużny jest sędzią orzekającym w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na Rzecz Mediacji (GEMME), współpracuje z The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), European Commission for the Effciency of Justice ( CEPEJ ). Pełni funkcję Wiceprezesa Wschodniego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

W ramach działalności w strukturach Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na Rzecz Mediacji (GEMME) zainicjował projekt „Sędziowie sędziom o mediacji”, propagujący korzyści płynące z mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Swoją aktywność skupia także w obszarze szkoleń sędziów z mediacji organizowanych przez Stowarzyszenie oraz Fundację Promediation&Prowellnes i Fundację na rzecz promocji mediacji Weinstein International. W swojej działalności zawodowej, w ramach czynności orzeczniczych, laureat wyróżnia się ponadprzeciętną aktywnością mediacyjną, będąc prekursorem działań ukierunkowanych na zwiększenie wykorzystania mediacji w postępowaniu sądowym.

Sędzia dr Tomasz Kałużny jest cenionym wykładowcą i uczestnikiem konferencji, szkoleń, a także innych wydarzeń propagujących mediację. W roku 2022 wziął udział m.in. w konferencji „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce”, gdzie wystąpił z prelekcją pn. „Współpraca sądów i mediatorów w zakresie postępowań mediacyjnych. Kierowanie spraw do mediacji” oraz konferencji „The Solidarity Arbitration and Mediation Days”, wygłaszając wykład pn. „Stan wiedzy w zakresie zarządzania rozwiązywaniem sporów”.

Kapituła konkursu uznała, że wielopłaszczyznowe zaangażowanie laureata w obszarze mediacji, w tym działania podejmowane w celu podwyższania świadomości mediacyjnej sędziów, stanowią cenny wkład w upowszechnianie idei mediacji.

Zobacz także