Seminarium „TRACHILD” dla radców prawnych reprezentujących dzieci w postępowaniach sądowych

Krajowa Rada Radców Prawnych, w ramach konsorcjum europejskich samorządów prawniczych i Fundacji Prawników Europejskich (ELF) otrzymała dofinansowanie na realizację szkoleń dla radców prawnych reprezentujących dzieci w sądowych postępowaniach karnych, cywilnych i administracyjnych.

Projekt ten pod nazwą „TRACHILD” przewiduje realizację następujących zadań:
• Przeprowadzenie sześciu jednodniowych szkoleń, po jednym w każdym z krajów uczestniczących w projekcie;
• Utworzenie spośród ekspertów i przeszkolonych prawników sieci specjalistów z zakresu praw dziecka na szczeblu krajowym i międzynarodowym;
• Utworzenie ogólnodostępnej strony internetowej zawierającej informacje o prawach i procedurach z udziałem dzieci w krajach objętych projektem, a także moduł zamkniętej komunikacji dla przeszkolonych prawników i ekspertów.

Szkolenie organizowane przez nasz samorząd, obejmujące prawo krajowe (prezentowane przez prelegenta współpracującego z Komisją Praw Człowieka KRRP) oraz prawo krajów – uczestników projektu i prawo wspólnotowe (wykładane przez dwóch wykładowców zagranicznych) jest zaplanowane na 23 czerwca 2017 r. w godzinach 9:00 – 16.00 w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych, Al. Ujazdowskie 41/2, 00-540 Warszawa.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Językami wykładowymi będzie język polski i język angielski.

Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 30 osób. Dla radców prawnych spoza Warszawy zagwarantowano 15 miejsc. Osobom mieszkającym w odległości powyżej 150 km od stolicy przysługuje jeden nocleg zapewniony przez organizatorów oraz zwrot kosztów dojazdu (na podstawie biletów PKP lub PKS w drugiej klasie).
Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do dnia 24 lutego na adres ciesielski@kirp.pl cc magdalena.witkowska@gratus.pl. W temacie zgłoszenia proszę wpisać „Zgłoszenie – TRACHILD”. Jeżeli uczestnik wycofa swoje zgłoszenie, to jest zobowiązany do równoczesnego wskazania innej osoby, która weźmie udział w szkoleniu lub zwrócić koszt jego organizacji przypadający na jedną osobę w kwocie 150 euro.

Zobacz także