Seminarium w Ministerstwie Sprawiedliwości „Formularze uzasadnień w praktyce – czy konieczne są zmiany?”

7 czerwca 2024 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się seminarium pt. „Formularze uzasadnień w praktyce – czy konieczne są zmiany?”. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentował radca prawny Mateusz Woiński, który wystąpienie poświęcił tematowi „Formularze uzasadnień z perspektywy gwarancyjnej – prawa do obrony oskarżonego i prawa do sądu pokrzywdzonego”.

Spotkanie stanowiło forum wymiany doświadczeń praktyków: sędziów sądów powszechnych, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych, związanych ze stosowaniem przez sądy orzekające w sprawach karnych formularzy uzasadnień wyroków określonych we wzorach zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości wydanym na podstawie art. 99a § 2 kodeksu postępowania karnego.

Spotkanie otworzył Arkadiusz Myrcha – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W części pierwszej referaty wygłosili: adwokat Francesco Goldoni, sędziowie Arkadiusz Krupa i Karol Troć oraz Zofia Branicka, członkini Zarządu Fundacji Court Watch Polska. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentował radca prawny Mateusz Woiński, który wystąpienie poświęcił tematowi „Formularze uzasadnień z perspektywy gwarancyjnej – prawa do obrony oskarżonego i prawa do sądu pokrzywdzonego”.

Referaty oraz wystąpienia dyskutantów: sędziów, przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń prawniczych, będą stanowić materiał konsultacyjny w pracach dotyczących utrzymania w obrocie prawnym lub zmian brzmienia art. 99a k.p.k. oraz rozporządzenia wykonawczego.

Zobacz także