Seminarium w projekcie TRADATA 2. W Bukareszcie rozmawiano o ochronie dóbr osobistych

18 listopada br. w Bukareszcie odbyło się szkolenie w ramach projektu TRADATA 2. Seminarium dotyczące instrumentów Unii Europejskiej w zakresie ochrony dóbr osobistych zorganizowała Fundacja Prawników Europejskich.  

W spotkaniu wzięło udział ok. 40 prawników z Polski, Czech, Francji, Włoch, Hiszpanii, Rumunii i Grecji.

Jak relacjonowała r.pr. Magdalena Czech, podczas zajęć uczestnicy mogli zapoznać się zarówno w zasadami stosowania tzw. rozporządzenia RODO, jak również z praktycznymi przykładami naruszeń podstawowych zasad ochrony danych osobowych. Prowadzący wykłady prawnicy z Rumunii, Francji i Grecji podzielili się z uczestnikami swoim doświadczeniem i wiedzą, a każdy blok tematyczny wywołał żywą dyskusję.

– Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń międzynarodowych i wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów ww. rozporządzenia w codziennej pracy prawnika – podsumowała mec. Magdalena Czech.

 

Zobacz także