Wideospotkanie Prezydium KRRP

Omówienie kwestii dotyczących stacjonarnego posiedzenia KRRP w dniach 2–3 grudnia, spraw związanych z organizacją konferencji „Nowoczesny radca prawny – innowacje i LegalTech – szanse i wyzwania”, seminarium „Praktyczne uwagi mediatora nt. postępowania mediacyjnego z udziałem jednostek sektora finansów publicznych”, a także scenariuszy lekcji z prawa dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas spotkania Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się 22 listopada w formule online.

Spotkanie otworzył Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik. Następnie głos zabrała Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój, która przedstawiła projekty uchwał w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Krajowego Zjazdu Radców Prawnych oraz uchwały – Regulamin zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych.

Następnym tematem, omówionym przez Przewodniczącego Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego Bartosza Opalińskiego, była organizacja 1 grudnia br. konferencji „Nowoczesny radca prawny – innowacje i LegalTech – szanse i wyzwania.

Podczas wideospotkania Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych przedstawiła również projekt uchwały dotyczący przeprowadzenia seminarium „Praktyczne uwagi mediatora nt. postępowania mediacyjnego z udziałem jednostek sektora finansów publicznych” dla mediatorów Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”.

Powyższe seminarium odbędzie się 30 listopada 2022 r. Celem szkolenia jest zapewnienie i utrzymanie jednolitych standardów postępowań mediacyjnych prowadzonych przez ośrodki mediacji przy Okręgowych Izbach Radców Prawnych. Wykład poprowadzi dr Marta Janina Kulko.

Ponadto Wiceprezes Ewa Gryc-Zerych, nadzorująca w KRRP edukację prawną, zreferowała projekt uchwały zakładający przygotowanie scenariuszy lekcji z prawa dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jak podkreśliła podczas omawiania projektu Wiceprezes, głównym założeniem jest ujednolicenie treści scenariuszy prowadzonych lekcji, z których będą korzystać radcowie – koordynatorzy ds. edukacji prawnej z całej Polski, oraz sposobu prowadzenia zajęć. Ponadto przygotowane zostaną lekcje instruktażowe dla radców prawnych odwiedzających szkoły.

Celem projektu jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy o prawie wśród nastoletnich Polaków, a także wzrost świadomości prawnej młodzieży. Projekt materiałów, jak dodała Ewa Gryc-Zerych, zostanie przygotowany do końca tego roku.

– Będzie to dopiero początek tego projektu i chcielibyśmy rozwijać listę analizowanych kazusów w przyszłym roku. Jest to projekt pilotażowy, kolejny element ogólnopolskiego projektu z zakresu edukacji prawnej KIRP – dodała Wiceprezes.

Wśród referowanych tematów były również projekty uchwały dotyczące przeprowadzenia Turnieju Arbitrażowego dla Aplikantów Radcowskich w 2022 r. Problematykę również zreferowała Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych. Ostatni etap turnieju odbędzie się 8 grudnia 2022 r. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych.

Podczas wideospotkania głos zabrał również Wiceprezes KRRP Michał Korwek, który przedstawił projekty uchwał w sprawie wsparcia finansowego Fundacji Prawników Europejskich ELF (European Lawyers Foundation) i wyrażenia zgody na przystąpienie Krajowej Izby Radców Prawnych do projektu TRALIM 3.

Następnie Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła zreferowała projekt uchwały dotyczącej organizacji konferencji poświęconej projektowi opracowania słownika pojęć prawniczych w polskim języku migowym. Słownik tworzy kierowany przez prof. UW dr. hab. Pawła Rutkowskiego zespół Pracowni Lingwistyki Migowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu naukowego zatytułowanego „Leksykografia dla społeczeństwa: słownik terminów prawniczych i medycznych w polskim języku migowym”, który otrzymał finansowanie Ministerstwa Nauki i Edukacji w programie „Nauka dla społeczeństwa”. KIRP jest partnerem tego projektu. W organizowanej na Uniwersytecie Warszawskim konferencji, która odbędzie się 28 listopada 2022 r., weźmie udział ok. 120 osób. Jak zaznaczyła Wiceprezes Gibuła, prace nad projektem potrwają ok. dwa lata.

Wiceprezes Aleksandra Gibuła przedstawiła również informacje w przedmiocie działań brokera KIRP spółki Willis Towers Watson Polska, dotyczących programu ubezpieczenia obowiązkowego radców prawnych i ubezpieczeń dodatkowych oraz serwisu ubezpieczeń na platformie e-kirp.pl.

Ponadto Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik oraz Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój omówili kwestie dotyczące stacjonarnego posiedzenia KRRP, które odbędzie się w dniach 2–3 grudnia br. w Warszawie.

Prezes odniósł się również do zeszłotygodniowego ataku nożownika na komornika. Wyrażając wyrazy współczucia bliskim Pani Komornik oraz wszystkim Komornikom, wskazał, iż koniecznym jest odpowiedzialne przedstawianie zawodów zaufania publicznego i ich roli w społeczeństwie, bez wzbudzania nienawiści i agresji.

Pod głosowanie poddano 14 uchwał, wszystkie z nich zostały podjęte.

Zobacz także