Spotkania w ramach konsultacji zmian zasad etyki, regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego i zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza na cykl spotkań online w ramach konsultacji dotyczących planowanych zmian zasad etyki, regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego i zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu. Cykl ten – obok prac grup roboczych i debat realizowanych w ramach działalności organów samorządu – stanowić będzie jedno z forów dyskusji wewnątrzśrodowiskowej na tematy dla nas fundamentalne.

Co środę, w terminach 11, 18, 25 maja oraz 1 i 8 czerwca, w godzinach przedpołudniowych Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik wraz z ekspertami podejmie dyskusję w sprawach:

  • promocji usług prawnych, pozyskiwania klientów i utrzymywania z nimi relacji oraz komunikacji radców prawnych z otoczeniem;
  • niezależności radcy prawnego, tajemnicy zawodowej i unikania konfliktów interesów;
  • form wykonywania zawodu i wykorzystania nowych technologii w pracy radcy prawnego;
  • zaangażowania radców prawnych w działalność samorządu zawodowego;
  • zasady przeprowadzania wyborów do organów samorządu.

Odrębna część spotkań poświęcona będzie odpowiedziom na pytania uczestników. Spotkania będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych: radców prawnych, aplikantów radcowskich, osób wykonujących inne zawody prawnicze, i obywateli.

Szczegóły dotyczące paneli, zaproszonych ekspertów oraz tematyki spotkań przedstawimy w kolejnej informacji.
Powyższa tematyka będzie m.in. przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu zaplanowanego na 6-8 lipca br.

Zobacz także