Spotkanie byłych Pełnomocników Komitetu Organizacyjnego Samorządu Radców Prawnych ds. tworzenia okręgowych izb radców prawnych

W siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych 26 maja br. miało miejsce uroczyste spotkanie byłych Pełnomocników Komitetu Organizacyjnego Samorządu Radców Prawnych ds. tworzenia okręgowych izb radców prawnych. Wydarzenie zostało zorganizowane dla uczczenia 40. rocznicy zakończenia ich działalności. Uroczystość była okazją do wspomnień na temat procesu tworzenia struktury samorządu radcowskiego i uhonorowania osób zaangażowanych w jego działalność.

Dwudniowe spotkanie (26-27 maja) zainicjowane przez Sekcję Historyczną OBSiL Krajowej Rady Radców Prawnych, reprezentowaną przez przewodniczącego Sekcji r. pr. Tomasza Osińskiego, było swoistym podsumowaniem  cyklu obchodów 40. rocznicy utworzenia samorządu radcowskiego.

Podczas pierwszego dnia spotkania gości powitali Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik oraz Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych.

– Samorząd radcowski ma dobrą i bogatą historię, którą celebrujemy m.in. podczas tego typu spotkań. Jestem osobiście wdzięczny wszystkim osobom, które zaszczyciły nas dzisiaj swoją obecnością. To kolejna okazja, by podziękować za ich pracę i zaangażowanie przy tworzeniu fundamentów samorządu i jednocześnie poznać doświadczenia i perspektywę tego pokolenia – powiedział Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

W tej podniosłej atmosferze Prezes KRRP wręczył złotą odznakę honorową „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” Januszowi Olszewskiemu – byłemu pełnomocnikowi z OIRP w Białymstoku, będącemu jednym z najdłużej wykonujących wciąż czynnie zawód radców prawnych (od 1965 r.),  mającemu zasługi zarówno na polu tworzenia zrębów organizacyjnych samorządu radcowskiego, jak również w pierwszym okresie działania samorządu radcowskiego. Odznakę przyznano również Stanisławowi Lautsch-Bendkowskiemu z OIRP w Warszawie, który niestety nie mógł pojawić się na uroczystościach. Mecenas Lautsch-Bendkowski ma nieocenione zasługi dla tworzenia zrębów organizacyjnych samorządu radcowskiego, jak i w procesie kształtowania ustawowych regulacji dotyczących zawodu radcowskiego w latach 80.

Podczas uroczystości zostały również wręczone medale pamiątkowe z okazji 40-lecia samorządu zawodowego radców prawnych. Otrzymali je r. pr. Małgorzata Bachalska z OIRP w Zielonej Górze oraz Janusz Olszewski z OIRP w Białymstoku.

W spotkaniu wzięli również udział inni zasłużeni pełnomocnicy Komitetu Organizacyjnego Samorządu Radców Prawnych ds. tworzenia okręgowych izb radców prawnych, odznaczeni już wcześniej za swoją pracę na rzecz samorządu: Ignacy Grum z OIRP w Kielcach, Tadeusz Filocha z OIRP w Rzeszowie oraz Zbigniew Szychowski z OIRP w Gdańsku.

Drugi dzień spotkania moderowany przez Sekcję Historyczną OBSiL KRRP miał charakter roboczy i był okazją do wymiany opinii na temat wydarzeń historycznych mających miejsce podczas procesu tworzenia okręgowych izb radców prawnych. Uczestnicy spotkania relacjonowali, jak wyglądała działalność środowiskowa radców prawnych w okresie przed powstaniem samorządu oraz jakie były widziane ich oczyma okoliczności powstania samorządu. W wypowiedziach nie zabrakło pełnych emocji wspomnień dotyczących codziennej pracy zgromadzonych. Bogate doświadczenie zebranych jest niewątpliwie częścią dorobku, jakim szczyci się samorząd radców prawnych.

– Spotkanie nasze miało na celu nie tylko zebranie świadectw osób zaangażowanych w tworzenie zrębów naszego samorządu oraz wyrażenie wdzięczności najwyższych władz samorządu wobec tych, którzy kładli jego podwaliny kosztem swojego życia zawodowego i prywatnego, ale również to, by pokazać, jaką drogę przeszedł nasz samorząd od czasu jego powstania, gdy 40 lat temu startowaliśmy praktycznie od zera, do czasu obecnego, gdy jesteśmy, nie waham się powiedzieć, najsilniejszym i najbardziej sprawnym samorządem prawniczym w Polsce – podsumował przewodniczący Sekcji Historycznej mec. Tomasz Osiński.

Zobacz także