Spotkanie z młodymi radcami prawnymi

27 października 2015 r. w siedzibie KRRP w Warszawie Prezes KRRP Dariusz Sałajewski spotka się  z grupą młodych radców prawnych. Tematyką spotkania będą kwestie związane z funkcjonowaniem młodych radców na rynku usług prawniczych i w działalności samorządu.

Zobacz także