Spotkanie Krajowego Zespołu Wizytatorów z Przewodniczącymi Okręgowych Zespołów Wizytatorów

W Gdańsku trwa spotkanie Krajowego Zespołu Wizytatorów z Przewodniczącymi Okręgowych Zespołów Wizytatorów. Tematem spotkania jest dyskusja nad zmianami zaproponowanymi przez zespół ds. zmian w Regulaminie zakresu i trybu działania oraz wynagradzania Wizytatorów, a także omówienie problemów w bieżącym funkcjonowaniu wizytacji w OZW.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Krajowego Zespołu Wizytatorów, Grzegorz Lorych. Dyskusja potoczyła się w kierunku wymienionych w agendzie zagadnień. Uczestnicy zrelacjonowali swoje doświadczenia związane z wizytacjami. Podczas spotkania zabrał głos Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Ryszard Ostrowski.

– Należy skupić się na zakresie, metodach i celach przeprowadzanych wizytacji jako narzędziach wspomagających wykonywanie czynności zawodowych przez radców prawnych – podkreślił Wiceprezes KRRP Ryszard Ostrowski, wskazując tor zagadnień na których należy się skoncentrować.

W posiedzeniu wzięli udział reprezentanci Krajowego Zespołu Wizytatorów: Grzegorz Lorych z OIRP w Poznaniu, Ewa Bielecka z OIRP w Krakowie, Renata Czarnecka z OIRP w Koszalinie, Jarosław Dąbkowski z OIRP w Warszawie, Izabela Grudniewicz z OIRP w Katowicach, Aldona Olejnik z OIRP we Wrocławiu, Wojciech Płóciennik z OIRP w Łodzi, Elwira Szurmińska-Kamińska z OIRP w Zielonej Górze oraz Przewodniczący Okręgowych Zespołów Wizytatorów: Ewa Arcisz z OIRP w Białystoku, Wojciech Kuśnierek z OIRP w Bydgoszczy, Wanda Wojtiekun z OIRP w Gdańsku, Ryszard Ostrowski z OIRP w Katowicach, Wiceprezes KRRP, Marcin Cecot z OIRP w Kielcach, Aleksandra Gibuła z OIRP w Koszalinie, Wiceprezes KRRP, Halina Ejsmond-Zając z OIRP w Lublinie, Joanna Kulpińska-Michalak z OIRP w Łodzi, Danuta Sobolewska z OIRP w Opolu, Bożena Zajdel z OIRP w Rzeszowie, Jolanta Chmielewska z OIRP w Toruniu, Romuald Chełmiński z OIRP w Warszawie, a także Bożena Górska z OIRP w Zielonej Górze.

 

 

Zobacz także