Spotkanie Krajowego Zespołu Wizytatorów z Przewodniczącymi Okręgowych Zespołów Wizytatorów

Omówienie bieżącej problematyki związanej z przeprowadzaniem wizytacji przez Okręgowe Zespoły Wizytatorów i Krajowy Zespół Wizytatorów, a także dyskusja o ewentualnych zmianach Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów to główne tematy poruszone podczas posiedzenia KZW z Przewodniczącymi Okręgowych Zespołów Wizytatorów, które odbyło się 16 listopada w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Krajowego Zespołu Wizytatorów, Grzegorz Lorych. Podczas spotkania głos zabrał Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, który zwrócił uwagę na szereg problemów związanych z wizytacjami oraz przedstawił najważniejsze zagadnienia, nad którymi aktualnie pracuje Krajowa Rada Radców Prawnych.

– Skończyliśmy prace nad Kodeksem Etyki Radcy Prawnego, kończymy pracę nad Regulaminem wykonywania zawodu. Rozpoczynamy teraz przegląd naszych przepisów wewnątrzsamorządowych, dlatego bądźmy gotowi do dyskusji również w kontekście zmian dotyczących wizytacji – dodał Prezes KRRP. Włodzimierz Chróścik podziękował wizytatorom za wykonywaną pracę.

W spotkaniu Krajowego Zespołu Wizytatorów i Przewodniczących Okręgowych Zespołów Wizytatorów wzięli udział Marek Najda, Zastępca Przewodniczącego KZW z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, oraz członkowie KZW – Jarosław Dąbkowski z OIRP w Warszawie, Izabela Grudniewicz z OIRP w Katowicach, Aldona Olejnik z OIRP we Wrocławiu i Wojciech Płóciennik z OIRP w Łodzi.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli Przewodniczący Okręgowych Zespołów Wizytatorów: Lidia Orlewska z OIRP w Bydgoszczy, Wanda Wojtiekun z OIRP w Gdańsku, Marcin Cecot z OIRP w Kielcach, Aleksandra Gibuła z OIRP w Koszalinie, Wiceprezes KRRP, Halina Ejsmond-Zając z OIRP w Lublinie, Joanna Kulpińska-Michalak z OIRP w Łodzi, Ewa Chajęcka z OIRP w Olsztynie, Danuta Sobolewska z OIRP w Opolu, Krzysztof Kola z OIRP w Poznaniu, Bożena Zajdel z OIRP w Rzeszowie, Jolanta Chmielewska z OIRP w Toruniu, Wojciech Solski z OIRP w Wałbrzychu, Romuald Chełmiński z OIRP w Warszawie, a także Bożena Górska z OIRP w Zielonej Górze.

Zobacz także