Spotkanie noworoczne

Krajowa Rada Radców Prawnych już po raz trzeci zorganizowała spotkanie noworoczne. Jak powiedzieli na wstępie prowadzący to spotkanie: Barbara Kras, sekretarz KRRP oraz Stefan Mucha, dziekan Rady OIRP w Toruniu i rzecznik prasowy KRRP: będzie to spotkanie świąteczne, jeszcze noworoczne, ale już karnawałowe. Mamy nadzieję, że te trzy elementy uda nam się wypełnić treścią.

W spotkaniu wzięli udział: Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, Witold Pahl, członek Trybunału Stanu, Dariusz Zawistowski przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, Arkadiusza Myrcha, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej prezes Adwokatury Litewskiej Ignas Vegele, Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej , Andrzej Kalwas oraz Zenon Klatka, byli prezesi KRRP, prezesi samorządów zaufania publicznego, członkowie KRRP, dziekani okręgowych izb radców prawnych. A także przedstawiciele mediów.

W swym wystąpieniu Dariusz Sałajewski , prezes KRRP, powiedział m. in.: czas noworoczny sprzyja wygłoszeniu orędzia, które w moim przypadku będzie miało charakter skierowanych do Państwa życzeń. To dla mnie wielki zaszczyt, że na naszym noworocznym spotkaniu możemy gościć tak znakomitych gości. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. To taki przed weekendowy wieczór, który moglibyście Państwo spędzać w innych okolicznościach. Ale skoro przyjęliście zaproszenie na nasze spotkanie, wyrażam nadzieję, że zdecydowaliście się spotkać ponieważ jesteśmy w jakimś sensie sobie bliscy. Przyjmuję, że jesteśmy sobie bliscy ideą umiłowania dla prawa, porządku i obywatelskiego społeczeństwa. Życzę Państwu i sobie, aby to, że dzisiaj jesteśmy razem – z czego się cieszę – było wspólnotą w imię celu, którym jest umacnianie demokratycznego państwa i obywatelskiego społeczeństwa. A prawnicy polscy, wszystkie samorządy zawodowe, są w moim przekonaniu niezwykle istotnym elementem tego umacniania. Życzę więc wszystkim Państwu, oprócz życzeń osobistej satysfakcji , aby ta nasza wspólnota istniała w tym roku a nawet wykraczała poza te ramy czasowe. I abyśmy w tym wspólnym dziele robili jeszcze lepiej, to, co do nas należy.

W trakcie spotkania głos zabrał także Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, który powiedział m. in: mam zaszczyt widzieć, kwiat polskich radców prawnych. Ludzi, którzy odnieśli sukces zawodowy i osobisty. Radcy prawni są w Polsce filarami społeczności lokalnych, promotorami wielu cennych inicjatyw. Doradzają kiedy trzeba doradzić, ale są kreatorami tych społeczności, co jest niezwykle istotne. Przez te wszystkie lata przyczyniali się do tego, że Polska jest najdalej na wschód wysuniętą częścią zachodniej Europy. I życzę nam wszystkim, aby nikomu nie udało się Polski od zachodu Europy odkleić.

W trakcie spotkania odbyła się także aukcja plastycznych prac dzieci. Prace te zostały nadesłane na konkurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Profamilia. Oto jak o idei konkursu mówiła sędzia Anna Rutkowska Przasnek, członek zarządu Stowarzyszenia: Profamilia zajmuje się głównie szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje sędziów. Ale zorganizowaliśmy także akcję społeczną. Było to przy okazji 25 – lecia Konwencji Praw Dziecka. Zaprosiliśmy szkoły i przy dużym wysiłku nauczycieli, którzy pokazali uczniom, co dla nich znaczy Konwencja Praw Dziecka. Dzieci miały za zadanie zilustrować to, czego się dowiedziały o swoich prawach. Na konkurs nadesłano 18 tys. prac. To wynik zaskakujący. Zwykle na tego rodzaju konkurs nadsyłane są ok 3 tys. prac. Dzieci w sposób zupełnie niezwykły nauczyły, także nas, jak widzą swoje prawa. Laureaci konkursu, który był objęty patronatem pierwszej damy Anny Komorowskiej, zwiedziły Belweder, otrzymały symboliczne dyplomy i nagrody. A nadesłane i nagrodzone prace są niezwykłe, zostały ocenione przez dyr. Muzeum Narodowego i dyr. Zachęty a także innych ekspertów – artystów plastyków. w tej dziedzinie. Pozostaje mi prosić, aby Państwo docenili wysiłek i artyzm tych dzieci.

Aukcje prac dzieci – w sposób profesjonalny – przeprowadzili Anita Białek i Wiesław Hudyma. Licytowano nieustępliwie. Łączna uzyskana kwota to blisko 13 tys. zł.

Spotkanie noworoczne było, jak zwykle, doskonałą okazją do wymiany poglądów i gorących dyskusji. A tematów, w gorącym początku roku, nie brakowało

Spotkanie uświetnił występ Hanny Banaszak z zespołem.

(mer)

Zobacz także