Konferencja KRS

W dniach 18 i 19 stycznia b.r. odbywa się w Warszawie szeroko komentowana w mediach międzynarodowa Konferencja Krajowej Rady Sądownictwa „GRANICA NIEZAWISŁOŚCI SĘDZIÓW I NIEZALEŻNOŚCI SĄDÓW”
Jedno z wystąpień otwierających wygłosił Prezes KRRP Dariusz Sałajewski.

Na początku swojego wystąpienia, nawiązując do wypowiedzi poprzedników, prezes Sałajewski stwierdził metaforycznie, że skoro przedmiotem debaty są granice, a nie po prostu niezawisłość sędziów i niezależność sądów, to oznacza to, że „kotwica” konstytucyjnych unormowań w tym zakresie nie jest chyba dostatecznie mocno wbita w podłoże akwenu, przy którym zacumowany jest wymiar sprawiedliwości i władza sądownicza. Skutkuje to tym, że kaprysy pogodowe są w stanie zagrozić stabilności tego symbolicznego statku, a środowiskom prawniczym powinno szczególnie zależeć na tym, by solidnie utwierdzona kotwica spełniała swoją rolę. Przytoczył również fragment wiersza Tuwima, kończący się słowami: niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość.

Wskazując na aktywność radców prawnych i adwokatów, broniących niezawisłości i niezależności sądownictwa stwierdził, iż samorządy zawodowe nie robią tego w interesie własnym, ale w interesie klientów, na rzecz których pomoc prawna jest świadczona. Klienci zaś mają prawo do bezstronnego rozpatrzenia ich spraw przez sąd, który jest niezawisły.

Zapis wszystkich wystąpień wygłoszonych w trakcie konferencji znajduje się na stronie internetowej KRS: http://www.krs.pl/pl/aktualnosci/d,2016,1/3892,konferencja-granice-niezawislosci-sedziow-i-niezaleznosci-sadow-18-19-stycznia-2016-r

Zobacz także