Spotkanie osób zajmujących się sprawami socjalnymi w Okręgowych Izbach Radców Prawnych

W dniach 15-16 września br. w Warszawie odbyło się spotkanie osób zajmujących się sprawami socjalnymi w Okręgowych Izbach Radców Prawnych.

Spotkanie poświęcone było:

  • omówieniu bieżącej działalności socjalnej w okręgowych izbach,
  • ewaluacji systemu pomocy socjalnej członkom samorządu, w tym w szczególności zakresu i kryteriów udzielania wsparcia,
  • sytuacji radców prawnych – seniorów,
  • przedstawieniu realizowanych przez OIRP pozazawodowych aktywności członków izb okręgowych i wymianie doświadczeń.

W piątek przedstawiciele OIRP, pod przewodnictwem Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika, zwiedzili siedzibę Krajowej Izby Radców Prawnych na Powązkowskiej 15 w Warszawie i rozpoczęli obrady. Później przeniosły się one do hotelu Mercure Warszawa Centrum. Tam spotkaniu przewodniczył Wiceprezes KRRP Michał Korwek.

Zobacz także