Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Spotkanie przedstawicieli Krajowej Izby Radców Prawnych z komisarzem Didierem Reyndersem

Spotkanie przedstawicieli Krajowej Izby Radców Prawnych z komisarzem Didierem Reyndersem

O sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości oraz o poszanowaniu praw człowieka i obywatela w Polsce rozmawiali dziś na spotkaniu z unijnym komisarzem do spraw sprawiedliwości Didierem Reyndersem przedstawiciele samorządu radcowskiego: r.pr. Ewa Gryc-Zerych, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, oraz r.pr. Piotr Olszewski z Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

 

Reprezentanci poszczególnych środowisk prawniczych przedstawiali swoje uwagi i spostrzeżenia w zakresie obserwowanych zagrożeń dla praworządności w Polsce.  R.pr. Ewa Gryc-Zerych, Wiceprezes KRRP, zwróciła uwagę między innymi na problem wykonywania orzeczeń Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i jego wpływu na sytuację prawną obwinionych radców prawnych w świetle orzeczeń TSUE.

W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyli również przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, Wolnych Sądów oraz Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia. Rozmowa odbyła się w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie i była częścią wizyty krajowej, jaką komisarz odbywa w każdym państwie członkowskim UE. Jej celem jest promocja paneuropejskiej debaty na temat przestrzegania unijnej zasady praworządności oraz dialog z władzami krajowymi i przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w obszarze drugiego sprawozdania Komisji Europejskiej o praworządności w UE.