Spotkanie robocze KRRP w Ministerstwie Sprawiedliwości