Spotkanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej

Kwestia instytucji wyłączenia sędziego oraz stworzenia instytucji wyłączenia sądu w postępowaniu cywilnym i karnym, a także problem obowiązkowego zastępstwa adwokata/radcy prawnego w postępowaniu sądowym (przymus adwokacko-radcowski) były tematami posiedzenia Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej 4 listopada br. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych oraz online.

W spotkaniu stacjonarnym wzięli udział Przewodniczący Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej r.pr. prof. dr hab. Wojciech Popiołek, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, wchodzący w skład Komitetu Sterującego SKK, adw. dr hab. Andrzej Olaś, r.pr. dr hab. Piotr Rylski, r.pr. prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska oraz r.pr. dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. Uniwersytetu Śląskiego.

Zdalnie w posiedzeniu uczestniczyli także Prezes SSP Iustitia SSO dr hab. Krystian Markiewicz, prof. Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Biura Naczelnej Rady Adwokackiej Łukasz Tkacz, SSR dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska, SSR Ryszard Rutkowski, adw. dr hab. Mariusz Bogusz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, adw. dr Andrzej Malicki, adw. Andrzej Tomaszek, prof. dr hab. Robert Grzeszczak, prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. dr hab. Jerzy Pisuliński oraz SNN prof. dr hab. Paweł Wiliński.

Pierwszą problematykę, dotyczącą instytucji wyłączenia sędziego i stworzenia instytucji wyłączenia sądu w postępowaniu cywilnym i karnym, przedstawili prof. dr hab. Andrzej Jakubecki oraz SSR dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska. Debata obejmowała zagadnienia dotyczące możliwości wprowadzenia instytucji wyłączenia sądu, jej przesłanki, jej odrębności z instytucją wyłączenia sędziego, trybu jej zastosowania, a także jej uregulowania ustawowego. Ponadto pochylono się również nad kwestiami procedury powołań sędziów, a także zaproponowano wstępny katalog zastosowania instytucji wyłączenia sądu.

– Pierwszym pytaniem, które sobie postawiliśmy, jest pytanie od dawna przesądzone i dość trywialne, a mianowicie, jaki jest cel wprowadzenia instytucji wyłączenia sądów. Należy skoncentrować to wokół słów: bezstronność, niezawisłość/niezależność i wyłączenie. Powiązanie pomiędzy tymi trzema jest mniej więcej takie, że bezstronność jest komponentem niezawisłości i niezależności, przy czym ta niezawisłość i niezależność może być rozpatrywana w aspekcie indywidualnym i instytucjonalnym – powiedziała podczas przedstawienia problematyki SSR dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska.

Jak dodała, biorąc pod uwagę to, iż na pewno elementem instytucjonalnej niezawisłości sędziego jest kwestia powołania sądu na mocy prawa, to niewątpliwie do rozważenia jest umieszczenie w ramach instytucji wyłączenia sądu nieprawidłowości w zakresie powołań sędziowskich, jako przesłanki do wyłączenia sądu.

Kolejny temat, a mianowicie problem przymusu adwokacko-radcowskiego, tj. zniesienia powyższego wymogu w odniesieniu do czynności procesowych dokonywanych przez strony procesowe, będące jednocześnie profesjonalnymi radcami prawnymi czy adwokatami, rozwinął adw. dr hab. Andrzej Olaś.

Społeczną Komisję Kodyfikacyjną reprezentują przedstawiciele różnych zawodów prawniczych, w tym przede wszystkim radcowie prawni, adwokaci i sędziowie, zarówno teoretycy prawa, jak i praktycy. Członkowie SKK opracowują i przekazują podmiotom posiadającym inicjatywę ustawodawczą projekty konkretnych ustaw lub nowelizacji w sprawach poruszanych podczas Kongresów Prawników Polskich.

W Komitecie Sterującym SKK zasiadają Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, SSO w Katowicach dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ, oraz Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.

Wśród sędziów tworzących Społeczną Komisję Kodyfikacyjną są SSR dr Grzegorz Borkowski, SSR dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska, SSR Ryszard Rutkowski oraz SSR dr hab. Marcin Walasik, prof. UAM.

Społeczną Komisję Kodyfikacyjną tworzą również adwokaci: adw. dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG, adw. dr. Andrzej Malicki, adw. dr hab. Andrzej Olaś oraz adw. Andrzej Tomaszek.

Radców prawnych w SKK reprezentują r.pr. dr hab. Piotr Rylski, r.pr. prof. dr hab. Rafał Stankiewicz, r.pr. prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska i r.pr. dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ.

Członkami Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej są również prof. Robert Grzeszczak, prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, prok. Jarosław Onyszczuk, prof. dr hab. Jerzy Pisuliński oraz Sędzia Sądu Najwyższego prof. dr hab. Paweł Wiliński.

 

Zobacz także