Zapisy na konferencję o niejawnej inwigilacji elektronicznej i telekomunikacyjnej

Jest już dostępna agenda konferencji „Niejawna inwigilacja elektroniczna i telekomunikacyjna a ochrona praw człowieka – praktyka sądowa, wyzwania i szanse na lepszą ochronę prawną”. Wydarzenie organizowane jest przez Komisję Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych. Jego partnerami są Fundacja Panoptykon oraz Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Konferencja w formie hybrydowej odbędzie się 7 listopada w siedzibie KIRP oraz online m.in. na Facebooku KIRP. Konferencję honorowym patronatem objął Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.

W programie konferencji znalazły się m.in. wystąpienia Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka oraz Wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Bartosza Tiutiunika. Za udział w konferencji przewidzianych jest 5 punktów.

Z kolei w panelu dyskusyjnym „Inwigilacja elektroniczna i telekomunikacyjna w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – szanse na lepszą ochronę prawną” wezmą udział r. pr. Mirosław Wróblewski Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy KRRP, dr Marcin Rojszczak z Politechniki Warszawskiej, Barbara Grabowska-Moroz z CEU Democracy Institute (Budapeszt), a także Kinga Zielińska, główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Moderatorem tej części konferencji będzie Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon.

Na uczestników wydarzenia czeka również panel dyskusyjny „Wyzwania i doświadczenia pełnomocników, dziennikarzy i organizacji pozarządowych w świetle praktyki sądowej – szanse na lepszą ochronę prawną”. W tej części spotkania wezmą udział red. Ewa Siedlecka z tygodnika „Polityka”, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak z Kancelaria Pietrzak & Sidor, adw. Anna Błaszczak-Banasiak dyrektorka Amnesty International Polska oraz Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. Moderatorem będzie r. pr. Jerzy Makowski, członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

W programie konferencji został przewidziany czas na zadawanie ekspertom pytań i dyskusję. Ważne! Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się zarejestrować pod linkiem:

https://www.webankieta.pl/ankieta/834753/konferencja-niejawna-inwigilacja-elektroniczna-i-telekomunikacyjna-a-ochrona-praw-czlowieka-formularz-zgloszeniowy.html

Serdecznie zapraszamy.

Zobacz także