Spotkanie ws. tłumaczeń orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – 18 kwietnia 2018 r.

W środę 18 kwietnia br. w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbyło się spotkanie, którego przedmiotem było ustalenie praktycznych zasad współpracy przy realizacji projektu tłumaczeniowego dotyczącego przygotowywania tłumaczeń pisemnych w języku polskim wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Przetłumaczone orzeczenia będą następnie publikowane w celu udostępnienia ich i popularyzacji pośród jak najszerszego grona odbiorców, w tym przedstawicieli zawodów prawniczych oraz innych zainteresowanych podmiotów. Należy zaznaczyć, że spotkanie było konsekwencją podpisania w dniu 27 marca br. porozumienia o współpracy w przedmiocie tłumaczenia orzeczeń, którego stronami oprócz Krajowej Izby Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk jest też kilka kancelarii prawniczych. Szczegółowa relacja z tego wydarzenia dostępna jest pod następującym linkiem: https://kirp.pl/porozumienie-sprawie-tlumaczenia-wyrokow-etpcz-podpisane/

W dniu 18 kwietnia przybyłych gości powitała r.pr. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz – Główna Koordynatorka ds. Strategicznych Postępowań Sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Następnie spotkanie prowadzone było przez dwóch doświadczonych w zakresie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka tłumaczy – Panią Agnieszkę Hein oraz Pana Wojciecha Wołoszyka. Przedstawili oni prezentacje i zarysowali uczestnikom praktyczne zasady dalszej współpracy, która wymagać będzie ścisłej koordynacji prac wszystkich partnerów tego projektu. Omówiono m.in. najważniejsze kwestie techniczne, merytoryczne oraz redakcyjne, wskazano na błędy, których należy unikać oraz przekazano informację o narzędziach oraz formach komunikacji, z których partnerzy będą korzystać.

Krajową Izbę Radców Prawnych podczas spotkania reprezentował Zbigniew Tur – Wiceprezes KRRP, Magdalena Witkowska – Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka KRRP oraz Maria Napiontek – pracownik Komisji Zagranicznej i Komisji Praw Człowieka KRRP. Na bieżąco informować będziemy Państwa o wynikach prac grupy tłumaczeniowej, jak również publikować przetłumaczone już orzeczenia z uwzględnieniem praktycznych porad dotyczących wykonywania tłumaczeń prawniczych
i dostępnych narzędzi online.

Zobacz także