Spotkanie z Prezesem UODO

W piątek 8 marca 2024 roku w siedzibie Urzędu Ochrony Danych Osobowych odbyło się spotkanie Włodzimierza Chróścika, prezesa KRRP z Mirosławem Wróblewskim, prezesem UODO.

Rozmawiano o sprawach bieżących, poruszono kwestię wyzwań, jakie stoją przed radcami prawnymi w kwestii ochrony danych osobowych.

Zaproponowano szereg wspólnych przedsięwzięć m.in. promowanie tematyki oraz organizację szkoleń dla radców prawnych z zakresu ochrony danych osobowych.

Obie instytucje wspierają działania na rzecz pogłębiania świadomości prawnej. Ściśle współpracują w zakresie działań, które pomogą stworzyć spójne i przejrzyste przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Współpracę reguluje porozumienie zawarte między Krajową Izbą Radców Prawnych a Urzędem Danych Osobowych w kwietniu ub.r.

Powołany w styczniu tego roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Mirosław Wróblewski jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, byłym przewodniczącym Komisji Praw Człowieka KRRP.

Zobacz także