Spotkanie z przedstawicielami adwokatury ukraińskiej

Samorząd radców prawnych aktywnie angażuje się w pomoc obywatelom Ukrainy. Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu we współpracy z Federacją Adwokatur Europejskich zorganizowało spotkanie 28 lutego br. z przedstawicielami adwokatury ukraińskiej. Spotkanie odbyło się w formie online.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP – Mirosław Wróblewski, Przewodniczący Komisji Zagranicznej KRRP – Piotr Chrzczonowicz oraz Wicedziekan OIRP we Wrocławiu – Izabela Konopacka. Zaproszono również członków Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), Wiceprzewodniczącego Ukraińskiej Narodowej Izby Adwokackiej – Valentyna Gozdiyego oraz adwokata z Kijowa – Oleha Holubnychyia.

Podczas spotkania głos został oddany przede wszystkim obywatelom Ukrainy. Zapytano, jakie działania są najbardziej potrzebne w tym trudnym czasie. Zwrócono się z prośbą o:

– pisemne oświadczenia wspierające obywateli Ukrainy,

– publikowanie informacji dla uchodźców,

– pomoc finansową dla armii ukraińskiej,

– podstawowe produkty żywnościowe, ubrania, środki higieny,

– szerzenie informacji prawnych.

 

Prawnicy z państw członkowskich FBE okazali słowa wsparcia oraz opowiedzieli o podjętych działaniach. Przedstawiciele Ukrainy wyrazili swoją wdzięczność za dotychczasową pomoc.

Poniżej pismo od Ukraińskiej Narodowej Izby Adwokackiej w języku angielskim.

Call for support UNBA

Zobacz także