Spotkanie z przedstawicielami samorządów zawodów zaufania publicznego w KPRM

W środę 17 stycznia 2024 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami samorządów zawodów zaufania publicznego. Samorząd radców prawnych reprezentowali: Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik oraz Kierownik OBSiL Rafał Stankiewicz i jego zastępca Tomasz Scheffler.

Spotkanie przebiegło w dobrej, merytorycznej atmosferze. Przedstawiciele samorządów wskazywali na liczne wady, jakie cechowały podejście dotychczasowych decydentów, strona rządowa zaś wskazywała procedury, dzięki którym realny i konstruktywny dialog społeczny będzie mógł być odbudowany. Nasz samorząd zadeklarował pomoc w przywróceniu reguł praworządności w tworzeniu i stosowaniu prawa dzięki wykorzystaniu bogatego doświadczenia naszych członków.

Po raz kolejny pojawiła się trafna uwaga, że nie tylko działanie struktur rządowych opiera się na pracy radczyń i radców prawnych (np. organizujący to spotkanie Pan Minister dr Maciej Berek jest radcą prawnym), ale również poszczególne samorządy zawodów zaufania publicznego korzystają ze wsparcia naszych Koleżanek i Kolegów.

Uczestnicy spotkania postanowili kontynuować konsultacje w zaproponowanej przez KPRM formule.

Zobacz także