Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Sprawozdania CCBE za rok 2022

Sprawozdania CCBE za rok 2022

Rok 2022 był wyjątkowo wymagający dla naszej zaangażowanej w obronę państwa prawa organizacji. Nielegalna inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę z 24 lutego, po której nastąpiły niezliczone zbrodnie wojenne popełnione przez najeźdźców (w pełni udokumentowane dzięki nowoczesnym technologiom), postawiła przed CCBE oraz jej samorządami i stowarzyszeniami prawniczymi wiele wyzwań. Uważam, że sprostaliśmy tym wyzwaniom i daliśmy przykład wspierając ukraińskie społeczeństwo, a zwłaszcza naszych kolegów prawników – pisze w przedmowie do Sprawozdania CCBE za rok 2022 były przewodniczący stowarzyszenia James MacGuill.

– Jak wynika z raportu, wiele naszych aktywnych projektów realizujemy przez wiele lat, a kluczem do sukcesu jest konsekwencja. Pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym stronom za ich ciężką pracę i starania. Niektóre projekty można ocenić jednoznacznie pozytywnie, jak na przykład prace nad konwencją o zawodzie prawnika, czy też coroczne opracowywanie informacji na potrzeby Tablicy Wyników Wymiaru Sprawiedliwości oraz sprawozdań na temat rządów prawa dodaje James MacGuill.

Oprócz zaangażowania w sprawy naszych własnych samorządów, stowarzyszeń prawniczych i ustawodawców, nawiązaliśmy również wiele kontaktów z innymi organizacjami prawniczymi, co dało nam możliwość przedstawienia naszych analiz i uzyskania poparcia dla naszych podstawowych wartości ze strony innych podmiotów. Uczestniczyliśmy w konferencjach Stowarzyszenia Prawników USA, Europejskiej Rady Adwokatów Karnistów, Europejskiego Stowarzyszenia Młodych Prawników, Federacji Adwokatur Europejskich,Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników oraz Union Internationale des Avocats. Coraz silniejsze stają się nasze relacje z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Europejską Fundacją Prawników – podkreśla James MacGuill.

Pełne sprawozdanie CCBE za rok 2022 dostępne jest w załączniku poniżej.