Sprawozdanie roczne TSUE za rok 2020

Zapraszamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem rocznym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawiającym działalność Trybunału  i  Sądu w ubiegłym roku w aspekcie sądowniczym, instytucjonalnym i administracyjnym. Sprawozdanie przybliża wyroki mające szczególne znaczenie z uwagi na ich treść dla obywateli europejskich, ale także zwraca uwagę na kroki, które zostały podjęte przez wspomniane instytucje w 2020 r., aby walczyć ze skutkami kryzysu związanego z pandemią Covid-19 i zapewnić ciągłość funkcjonowania publicznej służby europejskiego wymiaru sprawiedliwości.

Link do Sprawozdania:

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11670/pl/

 

Zobacz także