Raport Komisji Europejskiej nt. praworządności za 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Komisji Europejskiej za 2020 r. nt. praworządności.

 

Link do kompletnego Raportu w języku angielskim:

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_pl

Link do wyciągu z Raportu dotyczącego wszystkich krajów przygotowany przez Komisję Europejską:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/rule_of_law_2020_country_reports_2_web.pdf

Link do rozdziału dostępnego w języku polskim dotyczącego stanu praworządności w Polsce w 2020 r.:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0320&from=EN

Zobacz także