Stacjonarne posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Organizacja VII Forum Aplikantów Radcowskich, finału Turnieju Mediacyjnego dla Aplikantów Radcowskich, szkolenia sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz regulamin konkursu „Praktyczna aplikacja radcowska” były głównymi tematami stacjonarnego posiedzenia Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się 4 października w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierza Chróścika najważniejszych informacji o sprawach bieżących oraz podjęciem uchwały w sprawie organizacji posiedzenia Rady Programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

VII Forum Aplikantów Radcowskich

Podczas posiedzenia Prezydium KRRP przyjęło również uchwałę w sprawie regulaminu konkursu dotyczącego VII Forum Aplikantów Radcowskich, które odbędzie się w dniach 4-6 listopada w Białymstoku. Jak zaznaczył podczas spotkania r.pr. Bartosz Opaliński, przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego, w VII Forum Aplikantów Radcowskich z każdej Okręgowej Izby Radców Prawnych weźmie udział troje aplikantów, a nadto sześcioro laureatów konkursu „Praktyczna aplikacja Radcowska”.

Celem konkursu jest przygotowanie oraz prezentacja projektów dotyczących upraktycznienia szkolenia aplikantów radcowskich. Aby wziąć udział w plebiscycie, należy nagrać krótkie wideo (do 180 sekund) z odpowiedzią na pytanie, jak upraktycznić aplikację radcowską.

Turniej Mediacyjny dla Aplikantów Radcowskich

Prezydium podjęło ponadto uchwałę w sprawie organizacji finału Turnieju Mediacyjnego dla Aplikantów Radcowskich, który odbędzie się 24 października. Wydarzeniu towarzyszyć będzie ceremonia wręczenia nagród.

Celem Turnieju Mediacyjnego dla Aplikantów Radcowskich jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o mediacji oraz wzrost świadomości prawnej w zakresie Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów, a także kształtowanie postaw szacunku do prawa i jego przestrzegania.

Zmiany dotyczące aplikacji radcowskiej

Podczas posiedzenia Prezydium KRRP omówiło również propozycje zmian dotyczących aplikacji radcowskiej, a także wsparcia i wzbogacenia oferty przedstawianej aplikantom. Jak podkreślił Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, najważniejszym założeniem proponowanych zmian jest podniesienie poziomu kształcenia oraz wsparcie i wzbogacenie oferty programowej. Nadrzędnym celem wprowadzanych zmian, jak zaznaczył r.pr. Bartosz Szolc-Nartowski, przewodniczący Komisji Aplikacji, jest wysoka jakość kształcenia.

Jedną ze zmian zaproponowanych podczas spotkania jest zwiększenie liczby zajęć e-learningowych podczas aplikacji w ramach realizowanego programu kształcenia.

Szkolenie sędziów WSD i zastępców GRD

Prezydium KRRP podjęło również uchwałę w sprawie organizacji szkolenia sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego. Spotkanie, w którym weźmie udział ok. 50 osób, odbędzie się 26 listopada na Dolnym Śląsku.

Jednogłośnie przyjęto także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej opracowania kazusu na potrzeby Turnieju Arbitrażowego dla Aplikantów Radcowskich.

Członkowie Prezydium obradowali nad kwestią dotyczącą ubezpieczenia OC radców prawnych oraz stanu zaawansowania prac związanych z wprowadzeniem programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych od 1 stycznia 2023 r.

Dyskutowano również o procesie rebrandingu Krajowej Izby Radców Prawnych oraz złożonych przez agencje ofertach w odpowiedzi na wysłany brief.

Prezydium podjęło ponadto uchwałę o objęciu honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych 156. Konferencji podatkowej „Notariat a prawo podatkowe”, a także omówiło kwestie organizacyjne, dotyczące stacjonarnego posiedzenia KRRP oraz dalszej celebracji jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych, zaplanowanych w Katowicach w ostatni tydzień października.

Po posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych odbyło się również wideospotkanie z Dziekanami Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych. Podczas spotkania Prezes Chróścik, oprócz omówienia spraw bieżących, przedstawił kwestie związane z podniesieniem składki członkowskiej oraz prowadzeniem aplikacji radcowskiej.

Zobacz także