Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Stanowisko CCBE z dnia 10.12.2020 r. w sprawie sytuacji prawniczek i prawników w Turcji

Stanowisko CCBE z dnia 10.12.2020 r. w sprawie sytuacji prawniczek i prawników w Turcji

Komisja Praw Człowieka KRRP zaprasza do zapoznania się z opublikowanym w dniu 10.12.2020 r. Stanowiskiem Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), w którym zdecydowanie potępiono postępujące represje względem prawniczek i prawników w Turcji.

Pełna treść stanowiska dostępna jest w załączeniu w języku angielskim, można się z nim zapoznać także na stronie internetowej CCBE pod linkiem: https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Human_right_portal/EN_HR_20201210_CCBE-Statement-on-the-situation-of-the-legal-profession-in-Turkey.pdf

W stanowisku CCBE opisano pogarszającą się sytuację przedstawicielek i przedstawicieli zawodów prawniczych w Turcji. Wskazano, że pomimo zniesienia w 2018 roku stanu wyjątkowego będącego wynikiem nieudanego zamachu stanu w lipcu 2016 roku, przedstawiciele zawodów prawniczych
w Turcji są ciągle prześladowani, co przybiera m.in. formę aresztowań, nierzetelnych procesów oraz wymierzanych względem prawniczek i prawników surowych wyroków. Zauważono, że niedawno europejski i międzynarodowy świat prawniczy został głęboko poruszony informacją o śmierci tureckiej adwokatki Ebru Timtik, która zmarła w wyniku strajku głodowego nie odzyskawszy wolności – Ebru Timtik była zaangażowaną prawniczką, która świadomie zdecydowała się na protest głodowy walcząc w ten sposób o niezależność wymiaru sprawiedliwości w Turcji oraz próbując wyegzekwować swoje prawo do rzetelnego procesu. Z kolei 11.09.2020 roku zatrzymano w Ankarze około 55 prawników oraz aplikantów pod zarzutami rzekomego członkostwa w organizacji terrorystycznej, co miało związek z prowadzoną przez nich działalnością zawodową w tym reprezentacją klientów przed sądami. Zgodnie z dostępnymi informacjami, od lipca 2016 roku: 1) ponad 1500 prawników w Turcji usłyszało zarzuty karne; 2) ponad 600 prawników zostało pozbawionych wolności; 3) ponad 400 prawników zostało skazanych na wieloletnie więzienie ze średnim czasem pozbawienia wolności wynoszącym siedem lat. W 2020 roku władze tureckie podjęły także kolejne działania skutkujące ograniczeniem niezależności samorządów prawniczych w Turcji. W swoim stanowisku CCBE, opierając się przede wszystkim na Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Rekomendacji Rady Europy ws. wolności wykonywania zawodu prawnika (nr 2000/21 z dnia 25.10.2000 r.) oraz Podstawowych Zasadach ONZ dotyczących roli prawników, wezwało władze Turcji w szczególności do poszanowania zasady praworządności, a także zaprzestania prześladowania przedstawicielek i przedstawicieli zawodów prawniczych, uwolnienia zatrzymanych oraz zaniechania podejmowania działań uniemożliwiających niezależne wykonywanie zawodu.

Stanowisko CCBE zostało wydane 10 grudnia z okazji przypadającego w tym dniu Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka ustanowionego przez ONZ z okazji podpisania 10 grudnia 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.