Stanowisko dotyczące możliwości powierzenia radcy prawnemu – funkcjonariuszowi zatrudnionemu w ramach stosunku służbowego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, obowiązków rzecznika dyscyplinarnego oraz obowiązków nieetatowego inspektora BHP w delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Poniżej publikujemy stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP dotyczące możliwości powierzenia radcy prawnemu – funkcjonariuszowi zatrudnionemu w ramach stosunku służbowego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, obowiązków rzecznika dyscyplinarnego oraz obowiązków nieetatowego inspektora BHP w delegaturze ABW.

Opinia OBSiL – radca jako inspektor BHP

Zobacz także