Z prasy: Samorząd z koleżeńską twarzą

O wyzwaniach przed samorządem radcowskim i całym środowiskiem rozmawiamy z Dariuszem Sałajewskim, prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych

Rozpoczął się ostatni rok bieżącej kadencji, w której pełni pan funkcję prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Czego można spodziewać się w najbliższych miesiącach?

W 2016 r. kontynuowane będą i rozwijane działania, których celem jest likwidacja barier dostępu do pomocy prawnej i promowanie korzystania z usług radców prawnych. Na potrzebę takich działań wskazują radcowie w kierowanej do mnie korespondencji oraz w rozmowach, które odbywam w trakcie wizyt i spotkań w siedzibie Krajowej Rady i w izbach okręgowych. Zagadnienie to było również żywo dyskutowane podczas spotkania z 30-osobową grupą najmłodszych stażem radców ze wszystkich izb okręgowych. Działania promujące zawód i korzystanie z pomocy prawnej określono podczas tego spotkania jako najważniejszy instrument wsparcia, jakiego samorząd może i powinien udzielić radcom wchodzącym do zawodu. Chciałbym, żeby w budżecie KRRP na 2016 r. zwiększone zostały – w stosunku do lat ubiegłych – środki przeznaczone na ten cel. Nawiązaliśmy także kilka nowych kontaktów z dużymi krajowymi korporacjami biznesowymi. Staramy się, aby dostrzegając w tym również swoje interesy, finansowo wsparli działania samorządu.

Dziennik Gazeta Prawna: edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/621206,samorzad-z-kolezenska-twarza

Zobacz także