Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ws. „lex Tusk”

„Wejście w życie tak źle skonstruowanych i niekonstytucyjnych przepisów oraz zastosowanie ich do prowadzenia walki politycznej, trwale zaszkodzi wizerunkowi Polski w Europie i na świecie” – uważają przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych. Prezydium KRRP zajęło dziś stanowisko w sprawie przepisów „lex Tusk” podpisanych dziś przez Prezydenta.

Samorząd radców prawnych już na etapie prac legislacyjnych apelował o zmianę przepisów wskazując na ich niekonstytucyjność i liczne błędy. Dwie krytyczne opinie w tej sprawie przygotował Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP – które zostały przekazane parlamentarzystom pracującym nad przepisami. Uwagi środowisk prawniczych nie zostały jednak uwzględnione. Przepisy ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 – w przestrzeni medialnej nazywanej „lex Tusk” – zostały w ubiegłym tygodniu przyjęte przez sejm, a dziś podpisał je prezydent.

Pełną treść stanowiska Prezydium KRRP zamieszczamy poniżej:

 

Warszawa, 29 maja 2023 r.

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dużym niepokojem i rozczarowaniem przyjmuje fakt podpisania dziś przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, w przestrzeni medialnej nazywanej „Lex Tusk”.

Funkcjonowanie wszystkich organów państwa powinno być zakorzenione w realizacji zasady demokratycznego państwa prawa, w którym prawo stoi ponad władzą i jednocześnie prawo nie może służyć partykularnym interesom jakichkolwiek grup czy jednostek. Przepisy ustawy podpisanej dziś przez Prezydenta RP Andrzej Dudę w rażący sposób łamią tę regułę.

W toku prac legislacyjnych Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przygotował i przekazał ustawodawcy dwie opinie na temat projektowanych przepisów. Wynika z nich jednoznacznie, że tak skonstruowane przepisy zawierają szereg błędów i naruszeń innych przepisów prawa; są nie tylko niekonstytucyjne, ale mają wręcz charakter antysystemowy – a taki brak spójności z obowiązującym systemem prowadzić będzie do pogłębienia chaosu prawnego.

Podpisana przez prezydenta ustawa narusza również szereg zasad konstytucyjnych: w tym stojące u podstaw praworządności: zasadę podziału i równoważenia się władz oraz zasadę sądowego wymiaru sprawiedliwości.

W samorządzie radców prawnych ze szczególnym niepokojem przyjmujemy także zapisy ustawy, które ingerują w zasady dotyczące obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej radcy prawnego, adwokata czy dziennikarza.

Lista zastrzeżeń do przepisów ustawy oraz rażących błędów jest bardzo długa i znana od dawna. Niestety, po raz kolejny opinie środowisk prawniczych, zostały zignorowane w procesie legislacyjnym.

Wejście w życie tak źle skonstruowanych i niekonstytucyjnych przepisów oraz zastosowanie ich do prowadzenia walki politycznej, trwale zaszkodzi wizerunkowi Polski w Europie i na świecie, pogłębi istniejący chaos prawny oraz zwiększy poziom polaryzacji w życiu publicznym. Dla dobra Polski i jej obywateli, te przepisy nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego.

 

 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Zobacz także