Dziennik „Rzeczpospolita” o stanowisku Prezydium KRRP ws. „lex Tusk”

„Prezydium przypomina w wydanym stanowisku, że funkcjonowanie wszystkich organów państwa powinno być zakorzenione w realizacji zasady demokratycznego państwa prawa, w którym prawo stoi ponad władzą i jednocześnie prawo nie może służyć partykularnym interesom jakichkolwiek grup czy jednostek” – czytamy w opublikowanym artykule na łamach „Rzeczpospolitej”.

Prezydium KRRP zajęło w poniedziałek stanowisko w sprawie przepisów „lex Tusk” podpisanych przez Prezydenta RP.

Redakcja „Rzeczpospolita” przypomniała o opiniach prawnych, które Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP przygotował i przekazał ustawodawcy w czasie, gdy parlament pracował nad kształtem kontrowersyjnych regulacji.

Cały artykuł dostępny jest pod linkiem: https://www.rp.pl/zawody-prawnicze/art38539771-radcowie-prawni-o-podpisanej-lex-tusk-poglebi-chaos-prawny.

Zobacz także