Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 29 listopada 2019 r.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyraża swoje głębokie zaniepokojenie ostatnimi działaniami Ministerstwa Sprawiedliwości wpływającymi na wykonywanie zawodu sędziego i gwarancje niezawisłości sędziowskiej. Ingerowanie władzy wykonawczej w sferę władzy sądowniczej pozbawia polski wymiar sprawiedliwości atrybutu niezależności, sędziów niezawisłości, a obywateli prawa do rzetelnego procesu gwarantowanego zarówno w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w aktach prawa międzynarodowego, których Polska jest stroną.

Istnienie niezależnego krajowego sądownictwa jest warunkiem, bez spełnienia którego nie mogłoby być ono częścią europejskiego wymiaru sprawiedliwości, którego fundamentem jest wzajemne zaufanie. Nierespektowanie niezależności sądownictwa przez władzę wykonawczą jest naruszeniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązań Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Zobacz także