Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 16 kwietnia 2021 r. dotyczące oceny skutków rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z zaniepokojeniem odnotowuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, pozwalającego działać Rzecznikowi po zakończeniu kadencji do czasu objęcia stanowiska przez jego następcę.

Długotrwały impas polityczny uniemożliwiający wyłonienie i powołanie na funkcję RPO kandydata, posiadającego szerokie poparcie niezbędne do pozytywnego zakończenia procedury wyboru RPO, nie powinien stanowić podstawy ingerencji w zasady funkcjonowania niezawisłego i niezależnego organu państwowego.

Apelujemy do Sejmu i Senatu RP o jak najszybsze przeprowadzenie procedury skutecznego obsadzenia mandatu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zobacz także