Wysłuchanie publiczne na temat projektów reformujących Trybunał Konstytucyjny

24 maja br. w Sejmie przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka odbyło się wysłuchanie publiczne na temat projektów reformujących Trybunał Konstytucyjny. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele KIRP.  

Do udziału w wysłuchaniu zgłosiło się ponad 40 osób, reprezentujących kilkanaście podmiotów. Wśród nich znaleźli się  przedstawiciele stowarzyszeń sędziowskich, samorządów prawniczych oraz organizacji pozarządowych, a także naukowcy.  W spotkaniu Krajową Izbę Radców Prawnych reprezentowali: Włodzimierz Chróścik, Prezes KRRP, Agnieszka Gajewska-Zabój, Sekretarz KRRP oraz  prof. Rafał Stankiewicz, Kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

Swoje stanowisko przedstawił prezes KRRP Włodzimierz Chróścik: Trwający kryzys systemu kontroli konstytucyjności prawa przekłada się na szersze zjawisko kryzysu praworządności w Rzeczypospolitej Polskiej. W procesie jej odbudowy kluczową rolę odgrywa przywrócenie prawidłowego funkcjonowania Trybunału, jako rzeczywistego i efektywnego strażnika wartości konstytucyjnych, wyznaczających rację stanu Rzeczypospolitej Polskiej w systemie państw demokratycznych. Przedłożony projekt ustawy jest jednym z kroków, który obok przedstawionego przez grupę senatorów projektu zmiany Konstytucji ma w założeniu dążyć do przywrócenia standardów praworządności w  działalności polskiego sądu konstytucyjnego. Należy zaznaczyć, że projekt zmierza do pełnego i koniecznego wykonania orzeczeń sądów europejskich, a zwłaszcza wyroku ETPCz w sprawie Xero Flor.

Podczas wysłuchania publicznego głos zabrał również prof. Rafał Stankiewicz: Brak wątpliwości, że Trybunał Konstytucyjny utracił legitymację ustrojową, bez zmiany konstytucji nie da się w ciągu najbliższych wielu lat przywrócić jego zasadniczej funkcji i roli w demokratycznym państwie prawa. Trybunał został zdelegitymizowany swoistą polityczną działalnością władzy ustawodawczej, ale również jednocześnie dokonał sam swoistej autodelegitymizacji z uwagi na wchodzenie w kompetencje, które mu prawem nie przynależą.

Przewodnicząca Komisji  Sprawiedliwości i Praw Człowieka Kamila Gasiuk-Pihowicz podziękowała wszystkim przedstawicielom za udział w wysłuchaniu publicznym: jest to szczególnie ważne z uwagi na wagę tych projektów dla obywateli i to, że naprawdę musimy po ostatnich 8 latach, kiedy proces legislacyjny funkcjonował bez tego strażnika dobrze stanowionego prawa w postaci niezależnego Trybunału Konstytucyjnego dbać ze wszystkich sił, aby każdy projekt ustawy, który wychodzi z polskiego Parlamentu był należycie przekonsultowany i merytorycznie przygotowany –wskazała.

Zobacz także