Sukcesy KIRP w organizacjach międzynarodowych

Działalność zagraniczna to jeden z filarów Krajowej Izby Radców Prawnych. 28-29 września, przedstawiciele samorządu radców prawnych wezmą udział w Posiedzeniu CCBE, największej europejskiej organizacji skupiającej samorządy i stowarzyszenia prawnicze w Europie. Tematem przewodnim będzie sprawozdanie z obecnej sytuacji prawnej w Polsce i dyskusja na temat wojny w Ukrainie. Warto przyjrzeć się wybranym efektom prac Krajowej Izby Radców Prawnych na arenie międzynarodowej.

CCBE, czyli Conseil des barreaux européens, przyjęła w 2022 r., między innymi dzięki staraniom delegacji samorządu radców prawnych, stanowisko w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

„CCBE przyłącza się do instytucji UE i społeczności międzynarodowej w ich żądaniu, aby Rosja natychmiast zaprzestała swojej nielegalnej inwazji na Ukrainę. Wszystkie państwa muszą przestrzegać podstawowych zobowiązań, wartości, zasad i wolności określonych w Karcie Narodów Zjednoczonych, Statucie Rady Europy, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Memorandum Budapesztańskim w sprawie gwarancji bezpieczeństwa i innych ogólnych zasadach międzynarodowego prawa publicznego, w tym w Rzymskim Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego. CCBE zdecydowanie potępia działania, które naruszają te podstawowe i ogólnie przyjęte zasady prawa międzynarodowego. Poszanowanie praw i traktatów międzynarodowych musi być utrzymane i przestrzegane – czytamy w stanowisku organizacji z 25 lutego 2022 r.

CCBE zaangażowana jest również w działania na rzecz pomocy prawnikom ukraińskim, w których KIRP m.in. przez Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej pełni kluczową rolę.

26 maja 2023 r. w Zurychu podczas Zgromadzenia Ogólnego European Company Lawyers Association (ECLA) z siedzibą w Brukseli, stowarzyszenia pełniącego role patronacką dla 25 krajowych stowarzyszeń prawników, wybrano nowe władze na dwuletnią kadencję. Wiceprezydentem ECLA został radca prawny Waldemar Koper, krajowy przedstawiciel Krajowej Izby Radców Prawnych i Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie.

ECLA jest międzynarodową organizacją zrzeszającą lokalne stowarzyszenia prawnicze i izby adwokackie reprezentujące interesy prawników wewnętrznych. ECLA powstała w 1983 roku w Belgii. Głównym jej celem jest reprezentowanie interesów organizacji członkowskich na poziomie europejskim i międzynarodowym, wspieranie edukacji prawniczej a także wymiana doświadczeń pomiędzy jej członkami. ECLA jest organizatorem wielu spotkań, konferencji i seminariów o tematyce prawniczej. Promuje również badania i publikacje o charakterze naukowym.

W trakcie trwającego w czerwcu 2023 r. w Amsterdamie Kongresu Generalnego FBE – Federacji Adwokatur Europejskich – przedstawicielka samorządu radców prawnych, r.pr. Izabela Konopacka, została wybrana na Prezydenta tej organizacji. FBE zrzesza ponad milion prawników z całej Europy.

Mecenas Izabela Konopacka jest absolwentką Wydziału Prawa oraz Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wicedziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz członkiem Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych. Do tej pory pełniła funkcję Wiceprezydent FBE. W swojej praktyce zajmuje się głównie sprawami transgranicznymi, w tym szczególnie z elementem prawa anglosaskiego (tj. „common law”), a także prawem Unii Europejskiej.

Tematem kongresu FBE, który odbywał się w dniach 15-17 czerwca br., była debata nad istotą dylematów etycznych, przed którymi stoją dziś prawnicy. Wśród przedmiotów dyskusji jest również problem rosnącej presji opinii publicznej. Zagadnienia postawione przez organizatorów kongresu dotykają nie tylko kwestii teoretycznych, ale również praktycznych, z którymi mierzą się także członkowie samorządu radcowskiego.

Ponadto KIRP partycypuje w licznych projektach szkoleniowych we współpracy z Europejską Fundacją Prawników. Z międzynarodowych szkoleń i seminariów skorzystało łącznie kilkudziesięciu radców prawnych, a 23 osoby z innych państw odwiedziły Polskę, by wziąć udział w organizowanych przez samorząd radców szkoleniach. Udział KIRP nie polegał tylko na uczestnictwie, ale również na prowadzeniu szkoleń.

Zobacz także