Szkolenia dla osób prowadzących zajęcia na aplikacji radcowskiej

Kontynuując cykl szkoleń poświęconych metodyce prowadzenia zajęć na aplikacji radcowskiej,  w roku 2015 zaplanowane zostały cztery szkolenia metodyczne dla prowadzących zajęcia na aplikacji radcowskiej:

  • w dniu 27 lutego 2015 r. w Sopocie – dla prowadzących zajęciach w izbach gdańskiej, koszalińskiej, olsztyńskiej, bydgoskiej i toruńskiej,
  • w dniu 27 marca 2015 r. w Katowicach – dla prowadzących zajęcia w izbach: katowickiej, opolskiej, krakowskiej, wrocławskiej, kieleckiej i rzeszowskiej,
  • w dniu 17 kwietnia 2015 r. w Poznaniu – dla prowadzących zajęcia w izbach: poznańskiej, zielonogórskiej, szczecińskiej, wałbrzyskiej oraz osób, którym wygodniej dojechać z izby toruńskiej i bydgoskiej,
  • w dniu 22 maja 2015 r. w Warszawie dla prowadzących zajęcia w izbach: warszawskiej, lubelskiej, łódzkiej, białostockiej oraz dla osób, które nie uczestniczyły we wcześniejszych terminach i poprzednich miejscach.

Tematyka zajęć to „Narzędzia usprawniające pracę warsztatową z grupą – metodyka i psychologia” oraz Narzędzia usprawniające prowadzenie wykładów z grupą – metodyka i psychologia”.

Zobacz także