Uroczyste ślubowanie aplikantów radcowskich

W dniu 14 stycznia 2015 r. w Pałacu Sobańskich w Warszawie odbyło się uroczyste ślubowanie aplikantów –przedstawicieli aplikantów wszystkich 19. Okręgowych Izb Radców Prawnych, łącznie kilkudziesięciu młodych prawników. Uroczyste ślubowania aplikantów radcowskich organizowane na początku roku przez KRRP stają się tradycją. Podobne spotkanie odbyło się już w 2013 i 2014 roku.

Poza ślubującymi aplikantami w uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu radcowskiego: Prezes KRRP, członkowie Prezydium KRRP, dziekani rad okręgowych izb oraz zaproszeni goście.

Spotkanie otworzyła Ewa Stompor-Nowicka – wiceprezes KRRP, która przywitała gości, w tym obecną prof. Ewę Łętowską, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku oraz Iwonę Kujawę – Dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Prezes KRRP życzył aplikantom sukcesów na dalszych etapach zawodowych. Dodał, że mają do pokonania pewien dystans mierzony nie tylko czasem, ale przede wszystkim wynikami w szlifowaniu wiedzy prawniczej, kształtowaniu umiejętności wykonywania konkretnego zawodu prawniczego, a także czeka ich weryfikacja dokonanego wyboru podczas egzaminu zawodowego. W wykładzie inauguracyjnym prof. Ewa Łętowska wskazała, jak istotne jest rozumienie nie tylko litery prawa, ale też jego ducha. „Prawo trzeba przede wszystkim rozumieć, a nie tylko znać”. – powiedziała.

Zobacz także