Pomoc prawna dla uchodźców / szkolenie nt. udzielania pomocy prawnej z zakresu prawa migracyjno-azylowego

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

W związku z kryzysem afgańskim i mającymi miejsce oraz spodziewanymi w najbliższej przyszłości wydarzeniami, które mogą powodować konieczność udzielania pomocy prawnej dla uchodźców z tego kraju, informujemy, że Komisja Zagraniczna i Komisja Praw Człowieka KRRP zaprasza na szkolenie nt. udzielania pomocy prawnej z zakresu prawa migracyjno-azylowego, które odbędzie się dnia 9.09.2021 r. w godzinach 18:00-20:00. Szkolenie poprowadzi dla nas radca prawny Adam Chmura – członek Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i ekspert z zakresu prawa migracyjno-azylowego.

Szkolenie poprzedzone zostanie spotkaniem informacyjnym wyznaczonym na godz. 17:30 i  dotyczącym możliwości aktywnego włączenia się radców prawnych i aplikantów radcowskich w udzielanie pomocy pro bono na rzecz uchodźców. Spotkanie prowadzone będzie przez przedstawicieli KIRP oraz organizacji pozarządowych. Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane takimi działaniami osoby.

Link do spotkania oraz szkolenia zostanie przesłany na adresy mailowe osób, które zarejestrują się wcześniej za pomocą formularza dostępnego w podanym poniżej linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/659524/spotkanie-informacyjne-i-szkolenie-nt-mozliwosci-wlaczenia-sie-w-pomoc-uchodzcom-afganskim9-wrzesnia-2021.html

 

Za udział w szkoleniu każdy radca prawny otrzyma 6 punktów szkoleniowych.

W razie pytań lub wątpliwości z Państwa strony, zapraszamy do kontaktu pod adresem email:  komisjazagraniczna@kirp.pl

Zachęcamy Państwa serdecznie do udziału w wydarzeniu oraz zgłaszania gotowości udzielenia pomocy prawnej pro bono osobom, które potrzebują jej w tej chwili najbardziej.

 

 

Wiceprezes ds. zagranicznych KRRP Michał Korwek

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP Bartłomiej Tkacz

Przewodnicząca Komisji Zagranicznej KRRP Joanna Wisła-Płonka

 

 

*BIOGRAM R.PR. ADAMA CHMURY

W latach 2011-2016 związany ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej (SIP), w którym udzielał porad prawnych cudzoziemcom, odpowiadał za kontakty ze Strażą Graniczną oraz reprezentował SIP w toku prac nad projektem nowej ustawy o cudzoziemcach, m.in. prezentując stanowisko tej organizacji podczas obrad odpowiednich komisji Sejmu i Senatu RP – współautor licznych poprawek do nowej ustawy o cudzoziemcach. W 2014 r. brał udział w monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców prowadzonym, na zaproszenie MSW, przez SIP i Helsińską Fundację Praw Człowieka.

W latach 2016-2019, jako ekspert w obszarze ochrony praw małoletnich cudzoziemców, wspierał działania Rzecznika Praw Dziecka na rzecz zabezpieczenia najlepszego interesu tej grupy dzieci, m.in. przygotowując projekty wystąpień generalnych i interwencji procesowych RPD w sprawach, w których zagrożone były prawa dzieci-cudzoziemców, a także przeprowadzając – w imieniu Rzecznika – kontrole polskiej administracji migracyjno-azylowej, m.in. Placówki Straży Granicznej w Terespolu i strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Doświadczony trener z zakresu prawa migracyjnego i azylowego, legalizacji pracy cudzoziemców oraz postępowania administracyjnego – od 2012 r. nieprzerwanie prowadzi szkolenia i warsztaty poświęcone tej tematyce, dedykowane cudzoziemcom, pracodawcom, funkcjonariuszom publicznym oraz organizacjom pozarządowym pracującym z migrantami, także poza Polską. Autor licznych publikacji oraz opracowań z tego zakresu.

Zobacz także