Tajemnica zawodowa uwzględniona w rezolucji Parlamentu Europejskiego dot. ochrony sygnalistów

Szanowni Państwo

Informujemy, że stanowisko CCBE (link EN version) w sprawie konieczności uwzględnienia wymogów zasad etyki, a zwłaszcza tajemnicy zawodowej, zostało uwzględnione w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 24.10.2017 r. w sprawie ochrony sygnalistów.

W pkt. 18 Rezolucji (plik doc w załączeniu) czytamy: „uważa, że ogólny interes publiczny powinien być nadrzędny w stosunku do prywatnej lub gospodarczej wartości ujawnionych informacji, oraz że powinna istnieć możliwość ujawnienia informacji na temat poważnych zagrożeń dla interesu publicznego nawet wówczas, gdy są one prawnie chronione; jest jednak zdania, że specjalne procedury powinny mieć zastosowanie w przypadku informacji dotyczących przestrzegania etyki zawodowej oraz informacji niejawnych dotyczących bezpieczeństwa narodowego i obrony; uważa, że w takich przypadkach należy poinformować właściwy organ.”

Zobacz także