Tekst jednolity zmienionego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ogłosiło uchwałą Nr 884/XI/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. tekst jednolity Kodeksu Etyki Radcy Prawnego – uwzględniający jego zmiany uchwalone przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych uchwałą Nr 1/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim radców prawnych i aplikantów radcowskich, do zapoznania się z powyższą uchwałą. Zmiany Kodeksu dotyczą bowiem istotnych z punktu widzenia wykonywania zawodu standardów obejmujących zabezpieczenie tajemnicy zawodowej, konfliktu interesów i zajęć niedopuszczalnych (w tym współpracy z alternatywnymi dostawcami usług prawniczych), informowania o wykonywaniu zawodu i pozyskiwania klientów, umowy z klientem, wypowiedzi lub opinie o innych radcach prawnych.

Przypominany również, że od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje również nowy Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego.

Informujemy, że w przygotowaniu do publikacji znajduje się Zbiór przepisów samorządu radców prawnych. Będzie on udostępniony w postaci elektronicznej – prosimy zatem o bieżące śledzenie informacji na stronie KIRP lub w mediach społecznościowych.

Tekst jednolity KERP: https://kirp.pl/wp-content/uploads/2023/02/uchwala-nr-884_xi_2023-prezydium-krrp-z-dnia-7-lutego-2023-r.-ws.-ogloszenia-tekstu-jednolitego-kodeksu-etyki-radcy-prawnego.pdf

Nowy regulamin wykonywania zawodu: https://biblioteka.kirp.pl/items/show/1365

Zobacz także