Trwa rekrutacja w konkursie Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2023

Konkurs Rising Stars, organizowany już po raz dwunasty przez Wolters Kluwer Polska, ma na celu wyłonienie młodych prawniczek i prawników, którzy swoją wiedzą, postawą społeczną, kreatywnością i wykorzystaniem nowych technologii realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych. 

Prestiżowy tytuł „Rising Stars Prawnik – lider jutra 2023” czeka na ambitnych prawników pracujących   w kancelariach prawniczych, przedsiębiorstwach, sądach, organizacjach pozarządowych czy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej. Konkurs skierowany jest do osób, które do 12 września 2023 r. nie ukończyły 35. roku życia. Wśród kryteriów oceny znalazły się również działalność pro bono, dbanie o jakość stanowienia i stosowania prawa oraz osiągnięcia naukowe i Innowacyjność.

Spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła konkursu wyłoni 35 nominowanych do nagrody. Następnie jury wybierze 10 laureatów, którzy otrzymają tytuł „Rising Star Prawnika – lidera jutra 2023”. Jury konkursu zastrzega sobie prawo przyznania 5 nagród specjalnych spośród zgłoszonych kandydatów. Zgłoszenia kandydatów są zbierane online i można je przesyłać do 12 września br. do godz. 23.59.

Organizatorem konkursu jest Wolters Kluwer Polska. Patronem medialnym wydarzenia jest serwis Prawo.pl.

Więcej o konkursie i przesyłanie zgłoszeń.

Zobacz także