Uchwała Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zagrożenia swobód obywatelskich, zasady trójpodziału władzy i niezawisłości sędziowskiej.

Zobacz także