Wystartował konkurs Rising Stars – Liderzy jutra 2017

Konkurs „Rising Stars – liderzy jutra 2017” organizowany już po raz szósty przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazetę Prawną, wyłoni młodych prawników, którzy swoją wiedzą, przedsiębiorczością oraz postawą społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych.

Wśród kryteriów, poza wiekiem (konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35. roku życia w dniu 30 września 2017 r.), znalazły się między innymi kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, wiedza, umiejętność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową, działalność pro bono lub społeczna, a także sukcesy osobiste i inne osiągnięcia kandydata.

Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń dokona wyboru dziesięciu laureatów, którym przyzna tytuł „Rising Star Prawnika – Lidera jutra 2017”. W tym roku szukamy również Prawników Jutra w samorządach i organizacjach rządowych. Dodatkowo, Kapituła zastrzega sobie prawo przyznania 5 nagród specjalnych spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.

Zgłoszenia można wysyłać do 30 września 2017 roku. Szczegóły i regulamin konkursu na: http://www.gazetaprawna.pl/rising-stars2017

Zobacz także