Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Uroczysta Gala Konkursów „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” i „Ambasador Mediacji”

Uroczysta Gala Konkursów „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” i „Ambasador Mediacji”

Poznaliśmy laureatów XVI edycji konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”, jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych przez samorząd radcowski. Kapituła konkursu wyłoniła dziewięciu radców prawnych, dla których bezinteresowna pomoc prawna jest integralną częścią codziennej działalności. Internauci również mieli swój udział, wybierając swojego laureata. Podczas uroczystej gali swoje wyróżnienie przyznało także współpracujące z KRRP Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. To jednak nie był koniec uroczystości – tego samego wieczoru uhonorowano również laureata V edycji konkursu „Ambasador Mediacji”.

14 czerwca w hotelu Mercure przy ul. Złotej w Warszawie odbyła się uroczysta gala, która zgromadziła wielu radców prawnych oraz znamienitych gości. Wydarzenie poprowadziła Sekretarz KRRP r.pr. Agnieszka Gajewska-Zabój, która powitała członków KRRP, Dziekanów Rad OIRP, członków kapituły konkursów, zaproszonych gości oraz najważniejszych bohaterów tego wieczoru – laureatów konkursów „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” i „Ambasador Mediacji”.

W atmosferze szacunku i podniosłości przemówił Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Włodzimierz Chróścik, który pełnił również rolę przewodniczącego kapituły konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. W swoim przemówieniu podkreślił: „Te wyróżnienia są nie tylko nagrodą, ale przede wszystkim wyrazem uznania dla pracy, która nie zawsze jest dostrzegana. Dziękuję wszystkim laureatom za ich niestrudzoną działalność na rzecz naszych obywateli. Wasza praca jest inspiracją i dowodem na to, że bezinteresowna pomoc ma ogromne znaczenie. Łączy Was dobre serce i wykorzystujecie swoją wiedzę w bardzo szczytnym celu. Jesteście wzorem do naśladowania.”

Następnie na scenę zaproszono Przewodniczącego Kapituły V edycji konkursu „Ambasador Mediacji”, mec. Tomasza Parkasiewicza, który wraz z Prezesem KRRP, Włodzimierzem Chróścikiem wspólnie wręczyli nagrodę laureatowi V edycji konkursu. W tym roku tytuł „Ambasadora Mediacji” przypadł „Europejskiemu Stowarzyszeniu Sędziów na Rzecz Mediacji GEMME”. Nagrodę odebrały sędzia Agnieszka Owczarewicz oraz sędzia Monika Włodarczyk, które wyraziły swoje wzruszenie i wdzięczność za to prestiżowe wyróżnienie.

Kolejnym punktem programu było ogłoszenie laureatów XVI edycji konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Mec. Agnieszka Gajewska-Zabój zaprosiła na scenę przedstawicielkę Kapituły Konkursu, mec. Gabrielę Krajczewską, aby wspólnie ogłosić zwycięzców. Mec. Krajczewska powiedziała: „W tym roku dało się zauważyć, że działalność pro bono skupiła się na najmłodszych, a zwłaszcza na przedszkolakach. Jest to także działalność z młodzieżą ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Budzi to ogromny entuzjazm, zwłaszcza na przyszłość. Doceniamy również działalność na rzecz seniorów, kombatantów, harcerzy, organizacji religijnych oraz innych. Budzi to podziw, ale nie zapominajmy również, że pomoc jest świadczona dla zwierząt i jest to pomoc trwająca od kilku lat.”

W tym roku wyróżnieni zostali:

 • Filip Czernicki z OIRP w Warszawie
 • Małgorzata Dąbek z OIRP w Lublinie
 • Paulina Janikowska-Mizera z OIRP w Warszawie
 • Katarzyna Katana z OIRP w Warszawie
 • Katarzyna Konopka z OIRP w Białymstoku
 • Małgorzata Wenclik z OIRP w Białymstoku
 • Katarzyna Wicher-Kluczkowska z OIRP w Koszalinie
 • Tomasz Witt z OIRP w Gdańsku
 • Justyna Wojdyło-Borucka z OIRP w Rzeszowie

Prezes KRRP, Włodzimierz Chróścik, dodatkowo wyróżnił trzy osoby za ich wyjątkowe zaangażowanie w działania pro bono. Wyróżnienia te są szczególnie cenne, gdyż podkreślają nie tylko profesjonalizm, ale także społeczną odpowiedzialność laureatów:

 • Kamil Boruta z OIRP w Warszawie
 • Paweł Cegiełko z OIRP w Lublinie
 • Ewa Żuchowska z OIRP w Łodzi

Jak co roku, internauci mieli możliwość wyboru swojego laureata. W głosowaniu online nagrodę otrzymała Aleksandra Chrulska z OIRP w Warszawie. Internauci docenili jej zaangażowanie w działalność społeczną oraz bezinteresowną pomoc.

Współpracujące z KRRP wydawnictwo Wolters Kluwer Polska również przyznało swoje wyróżnienie. Prezes Wolters Kluwer Polska, Włodzimierz Albin, ogłosił, że nagrodę otrzymała Marta Irla-Sowińska z OIRP w Warszawie. Włodzimierz Albin podkreślił, że wybór laureata spośród wielu zasłużonych kandydatów był niezwykle trudny, ale Marta Irla-Sowińska wyróżniła się swoim wyjątkowym zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Na zakończenie uroczystości, w imieniu laureatów głos zabrała Katarzyna Wicher-Kluczkowska. Opierając się na słowach Roberta Baden-Powella: „Pomagając innym, pomagasz i sobie. Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”, podkreśliła, że to właśnie nasze czyny kształtują lepszy świat.

Uroczysta gala była pełna wzruszeń, podziękowań i gratulacji. Zarówno laureaci, jak i nominowani zostali uhonorowani za swoją wyjątkową pracę na rzecz społeczeństwa, pokazując, że pomoc prawna może mieć znaczący wpływ na życie wielu osób.

Wieczór zakończył się serdecznymi gratulacjami i podziękowaniami dla wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznych edycji konkursów. Wzruszenia i emocje towarzyszące tej wyjątkowej gali na długo pozostaną w pamięci uczestników, a wyróżnienia i nagrody będą motywacją do dalszej pracy na rzecz potrzebujących.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów w ich działalności! Wasza praca jest nieoceniona i inspiruje nas wszystkich do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego.

Laureat konkursu Ambasador Mediacji

„Europejskie Stowarzyszenie Sędziów na Rzecz Mediacji Gemme”

Pozarządowa organizacja skupiająca sędziów i innych specjalistów działających na rzecz promocji i rozwoju mediacji w Polsce. Celem stowarzyszenia jest wspieranie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji, jako skutecznego narzędzia w systemie wymiaru sprawiedliwości. Aktywnie współpracuje z międzynarodowymi organizacjami, prowadzi szkolenia, konferencje i warsztaty mające na celu podnoszenie kwalifikacji sędziów oraz popularyzację mediacji wśród obywateli.

Sylwetki laureatów:

Filip Czernicki z OIRP w Warszawie – Pan Mecenas jest aktywnym działaczem społecznym, od lat zajmującym się promocją
i tworzeniem sieci Studenckich Poradni Prawnych w Polsce i Europie. Broni praw człowieka i niesie pomoc prawną uchodźcom politycznym z Białorusi oraz uchodźcom wojennym z Ukrainy. Jest Polskim koordynatorem bezpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy. Zajmuje się nieodpłatną pomocą prawną i edukacją prawną przy Ministrze Sprawiedliwości. Jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Małgorzata Dąbek z OIRP w Lublinie – Jest współzałożycielką i prezeską zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie – organizacji pozarządowej, która m.in. świadczy nieodpłatną pomoc prawną oraz realizuje szereg projektów edukacji prawnej dzieci i dorosłych, w tym warsztaty, prelekcje i szkolenia mające na celu upowszechnienie wiedzy o prawie. Pani Mecenas świadczy bezpłatne porady i pomoc prawną w ramach programu „Szlachetna Paczka Prawników” dla beneficjentów programu „Szlachetna Paczka”.

Paulina Janikowska-Mizera z OIRP w Warszawie – Pani Paulina Janikowska-Mizera prowadzi działalność na rzecz najmłodszych poprzez prowadzenie zajęć wspierających rozwój emocjonalny i społeczny. Jest prowadzącą i autorką „PoPrawnych Lekcji” – warsztatów poświęconych edukacji prawnej w szkołach ponadpodstawowych. Zaangażowana w prowadzenie prawniczych lekcji edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Katarzyna Katana z OIRP w Warszawie – Pani Mecenas współpracuje z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Grójcu, w którym wspomaga pro bono uczestników zajęć oraz ich dorosłych opiekunów, doradzając prawnie oraz prowadząc sprawy sądowe na ich rzecz. Od 2019 roku jest wolontariuszką w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie bierze udział w aktywnościach organizowanych przez Muzeum, a także wspomaga prawnie pro bono Związek Powstańców Warszawskich.

Katarzyna Konopka z OIRP w Białymstoku – Jest zaangażowana w ochronę praw zwierząt. Współpracuje z organizacjami społecznymi, statutowo zajmującymi się prawami zwierząt, udzielając pro bono porad prawnych i składając zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Działa nieodpłatnie w postępowaniach przygotowawczych w zakresie czynów zabronionych stypizowanych w ustawie o ochronie praw zwierząt. Występuje jako pełnomocnik procesowy oskarżyciela posiłkowego w postępowaniach sądowych dotyczących znęcania się nad zwierzętami.

Małgorzata Wenclik z OIRP w Białymstoku – Jest jedną z liderek Forum Kobiet Podlasia. Od początku swojej kariery zawodowej łączy pracę z działalnością społeczną i edukacją obywatelską i społeczną. Członkini Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Fundatorka i wieloletnia Prezeska Zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa. Realizuje projekty o charakterze społecznym skierowane na integrację międzypokoleniową, edukację społeczną
i prawną. Popularyzuje nauki prawne, prowadzi warsztaty, wykłady, seminaria. Działa pro publico bono na rzecz praw kobiet, zwiększając ich udział w życiu społecznym, publicznym i gospodarczym.

Katarzyna Wicher-Kluczkowska z OIRP w Koszalinie – Od wielu lat zaangażowana w bezinteresowną pomoc dla środowiska harcerskiego. Organizatorka wielu wydarzeń lokalnych. Jest inicjatorką i organizatorką wielu akcji społecznych m.in. „Plecak i Wózek” dla uchodźców z Ukrainy, „Torba dla kangura” organizowanej podczas pożarów w Australii czy akcji „Kartka dla Seniora”. Zaangażowana w pomoc na rzecz szpitali, hospicjów i ochotniczych straży pożarnych.

Tomasz Witt z OIRP w Gdańsku – Pan Tomasz jest wolontariuszem i doradcą przy fundacjach oraz stowarzyszeniach. Jest członkiem komisji do spraw edukacji prawnej i działalności pro bono działającej przy OIRP w Gdańsku. Udziela nieodpłatnych porad prawnych, a także prowadzi lekcje edukacyjne o prawie w przedszkolach i szkołach, popularyzując wiedzę o prawie wśród dzieci i młodzieży.

Justyna Wojdyło-Borucka z OIRP w Rzeszowie – Udziela pro bono porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, zagrożonym wykluczeniem społecznym i długotrwale bezdomnym. Po wybuchu wojny na Ukrainie bezpośrednio pomagała uchodźcom w Przemyślu oraz na granicy w Medyce. Wspierała punkty informacji prawnej, zbiórki odzieży, żywności i leków, a także transport pomocy humanitarnej Sióstr Dominikanek. Prowadzi nieodpłatne warsztaty uzupełniające dla studentów prawa w ramach Akademii Praktykanta organizowanej przez organizację ELSA Poland. Jest inicjatorką i koordynatorką oficjalnego objęcia przez OIRP w Rzeszowie swoim patronatem rzeszowskich Domów Dziecka.

Kamil Boruta z OIRP w Warszawie – zaangażowany w wolontariat na rzecz Związku Kombatantów RP, Byłych Więźniów Politycznych, a także osób starszych. Sam również sprawuje opiekę nad kombatantem. Promował zbiórki charytatywne na rzecz dzieci w Kenii. Zajmuje się szeroką działalnością szkoleniową, jest zaangażowany w inicjatywy i sprawy ważne społecznie – pro bono. Prowadzi bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców, związków sportowych, fundacji zajmujących się m.in. ochroną praw zwierząt, wspierających wartości demokratyczne oraz propagujących europejską integrację w ramach UE, a także bezpieczeństwo i rozwój Polski oraz Europy.

Paweł Cegiełko z OIRP w Lublinie – Zaangażowany w ochronę praw człowieka. Jest oddany sprawom społecznym i kwestiom sprawiedliwości. Zajmuje się obroną niezawisłości wymiaru sprawiedliwości. Działa na rzecz sędziów niezłomnych w Regionie Lubelskim. Występuje w imieniu samorządu radcowskiego na przystankach Tour de Konstytucja. Bierze udział w Radzie Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Ewa Żuchowska z OIRP w Łodzi – Udziela pomocy prawnej osobom potrzebującym w trudnych życiowych sytuacjach. Jest realizatorką programów społecznych w środowisku lokalnym, m.in. „Dorosły odpowiedzialny za szkody wynikające z uzależnień wśród dzieci i młodzieży”. Jest współzałożycielką i wolontariuszką „Stowarzyszenia Ekonomik i Przyjaciele”, w ramach którego pracuje przy realizacji projektów z obszaru wsparcia społecznego, przeciwdziałania uzależnieniom i wykluczeniom. Wspomaga finansowo i organizacyjnie uczniów lokalnej szkoły oraz domu dziecka znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, pokrywając ich koszty diagnostyki i leczenia.

Aleksandra Chrulska z OIRP w Warszawie – Aktywnie udziela się w ramach istniejącego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie Ośrodka Pomocy Pro Bono, prowadząc w jego ramach liczne postępowania z zakresu prawa rodzinnego oraz udzielając bezpłatnych porad prawnych. Prowadzi pro bono zajęcia dla przedszkolaków w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów liceów ogólnokształcących w ramach projektu Edukacji Prawnej z ramienia OIRP w Warszawie.

Autor zdjęć: Magdalena Ołowska