Uroczyste obchody 40-lecia samorządu w OIRP w Krakowie

Podczas jubileuszowej gali OIRP w Krakowie pamiątkowe medale 40-lecia samorządu odebrali z rąk Sekretarza KRRP Agnieszki Gajewskiej-Zabój radcowie prawni szczególnie zaangażowani w prace na rzecz samorządu.

Uroczystość odbyła się 24 czerwca w prawdziwie krakowskim stylu – z Lajkownikiem, hejnałem i tradycyjnymi obwarzankami. Uczestniczyli w niej, oprócz radców Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, znamienici goście reprezentujący patronów honorowych wydarzenia: Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezydenta Miasta Krakowa oraz przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowała Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój.

– W imieniu Krajowej Rady Radców Prawnych pragnę złożyć podziękowania za państwa wieloletnie  zaangażowanie i wysiłek włożony w pracę na rzecz samorządu radcowskiego – powiedziała Agnieszka Gajewska-Zabój, Sekretarz  KRRP. – To właśnie one, wsparte poczuciem misji, pozwoliły na zbudowanie w ciągu 40 lat silnego samorządu i ugruntowanie etosu naszego zawodu. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne pokolenia radców będą godnie kontynuowały państwa działania – dodała.

Honorowym gościem uroczystości był Prezes KRRP III kadencji mec. Jacek Żuławski, który został uhonorowany statuetką „Niebieskie Serce Radcy Prawnego” nr 002, dla tych, którzy w życiu społecznym i zawodowym przyczyniają się do ochrony porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, postępują godnie i uczciwie oraz kierując się empatią.

W czasie uroczystości Wiceprezydent Andrzej Kulig, w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa, odznaczył  Dziekana OIRP w Krakowie r.pr. Marcina Salę-Szczypińskiego, r.pr. Alicję Juszczyk i r.pr. Zofię Krok odznaką Honoris Gratia za zasługi dla Miasta Krakowa.

Jubileuszowa gala stała się okazją do zaprezentowania pamiątkowej publikacji „Gen prawa”, zawierającej wywiady z radcami prawnymi zaangażowanymi przez ostatnie 40 lat w budowę i kształtowanie samorządu zawodowego radców prawnych oraz działalność w OIRP w Krakowie. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości wystąpiła Grupa MoCarta oraz – częściowo radcowski – zespół StandBy Blue.

Zobacz także